Privatizace (odprodej) bytového domu a přeřazení bytového domu ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  DOM_05

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Privatizace (odprodej) bytového domu a přeřazení bytového domu ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob – účinných od 1. 11. 2007 ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Pravidla“) a naopak.

 4. Základní informace k životní situaci
  Stávající nájemci bytového domu mají právo požádat o privatizaci (odprodej) bytového domu, případně požádat o přeřazení bytového domu ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje dle Pravidel a naopak.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Nadpoloviční většina nájemců bytů a nebytových prostor v bytovém domě (zastoupená kontaktní osobou).

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínky a postup privatizace (odprodeje) bytového domu jsou stanoveny Pravidly. Podmínkou pro přeřazení bytového domu ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje dle Pravidel je písemný požadavek nadpoloviční většiny nájemců bytů a nebytových prostor v domě a postup je stanovený zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Podatelna Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“).

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ BS, Dominikánská 2, 60169 Brno, majetkový odbor, majetkový referát, tel.: 542 526 365, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz, v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod.) a v neúřední dny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádný formulář, ale písemná žádost musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

  • specifikace požadavku
  • datum vyhotovení žádosti
  • adresa předmětného bytového domu (název ulice a č.or.)
  • kontaktní osoba pro doručování (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail)
  • jako příloha žádosti pouze originál seznamu nájemců předmětného domu:
  • specifikace požadavku
  • č. bytu / nebytového prostoru
  • jméno a příjmení nájemce
  • vlastnoruční podpis nájemce (originál)
  • datum vyhotovení seznamu (seznam nájemců včetně jejich originálních vlastnoručních podpisů musí být aktuální, a to k datu vyhotovení žádosti)
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení není stanovena.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádná

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob – účinná od 1. 11. 2007 ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------

 21. Nejčastější dotazy
  Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o koupi bytového domu?
  Lhůta pro vyřízení takových žádostí není stanovena.

  Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o přeřazení bytového domu ze seznamu domů nedoporučených do seznamu domů doporučených do prodeje, případně naopak?
  Lhůta pro vyřízení takových žádostí není stanovena.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Majetkový odbor Úřadu městské části Brno-střed.

 26. Kontaktní osoba
  Ing. Šárka Vodáková, majetkový referát, oddělení dispozic s majetkem, majetkový odbor, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 365, fax: 542 526 388, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  10. 9. 2012

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 9. 2012

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 Orientační běh... (Akce třetích stran)
5. 03. 2017, 12:00 - 5. 03. 2017, 17:30
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Běh Lužánkami (Akce třetích stran)
18. 03. 2017, 06:00 - 18. 03. 2017, 18:00
19
20 21 22 23 24 Jarní pučení (Akce třetích stran)
24. 03. 2017, 13:00 - 24. 03. 2017, 17:00
25 Folkový koncert (Akce třetích stran)
25. 03. 2017, 17:00 - 25. 03. 2017, 21:00
26
27 28 29 30 31