Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
2. Důvod a způsob založení
Statutární město Brno je zřízeno ústavním zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích" a městská část Brno-střed je zřízena jako jedna z 29 městských částí základní vyhláškou Statutem města Brna.
3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je jedenáctičlenná Rada města městské části v čele se starostou. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník ÚMČ, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ Brno-střed je rozděleno dle organizačního schéma

 

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Dominikánská 2
Brno
PSČ: 601 69
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pracoviště povinného subjektu:
- Dominikánská 2, Brno
- Měnínská 4, Brno
- Husova 3, Brno
- Starobrněnská 7, Brno
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Středa: 8:00 - 17:00 hod.
4.4. Telefonní čísla
telefon: 542 526 111
Telefonní seznam pracovníků ÚMČ

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
www.brno-stred.cz
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: podatelna(zavináč)stred.brno.cz
4.8. Další elektronické adresy
Starosta městské části Brno-střed: landa(zavináč)brno-stred.cz
4.9. ID datové schránky
qykbwe7
5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8206670217 / 0100
6. IČ
44992785-01
7. DIČ
CZ44992785
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
- Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed

8.2. Rozpočet

pdf.png Schválený rozpočet 2017
pdf.png Návrh rozpočtu 2017

pdf.png Schválený rozpočet 2016
pdf.png Návrh rozpočtu 2016

pdf.png Schválený rozpočet 2015
pdf.png
Návrh rozpočtu 2015

pdf.png Schválený rozpočet 2014
pdf.png Návrh rozpočtu 2014

pdf.png Rozpočet 2013
pdf.png Návrh rozpočtu 2013


pdf.png Rozpočet 2012
pdf.png Návrh rozpočtu 2012

pdf Rozpočet 2011


pdf Návrh rozpočtu 2010 - příjmy
pdf Návrh rozpočtu 2010 - výdaje
pdf Návrh rozpočtu 2010 - komentář
pdf Návrh tvorby a použití peněžních fondů pro rok 2010

pdf Rozpočet - příjmy 2009
pdf Rozpočet - výdaje 2009
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2009
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2009

pdf Rozpočet - příjmy 2008
pdf Rozpočet - výdaje 2008
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2008
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2008

8.3. Závěrečný účet
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2014
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2013

pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2012

pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2011

pdf
Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2010
pdf
Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2009
pdf
Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2008
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2007

9. Žádosti o informace místo a způsoby získání požadovaných informací - v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis
Úřad městské část města Brna Brno-střed
Dominikánská č.2
601 69 Brno
telefon: 542 526 111
e-mail: podatelna@brno-stred_cz
10. Příjem žádostí a dalších podání kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
Úřad městské část města Brna Brno-střed
Dominikánská č.2
601 69 Brno
telefon: 542 526 111
e-mail: podatelna@brno-stred_cz
11. Opravné prostředky místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
Úřad městské část města Brna Brno-střed
Dominikánská č.2
601 69 Brno
telefon: 542 526 111
e-mail: podatelna@brno-stred_cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po: 8:00 - 17:00
St: 8:00 - 17:00
12. Formuláře název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem
formuláře odboru bytového
formuláře odboru ekonomického
formuláře odboru sociální péče
formuláře odboru životního prostředí
formuláře odboru obchodu, dopravy a služeb
formuláře odboru matrika
formuláře odboru právního a organizačního
formuláře odboru výstavby a územního rozvoje, stavebního úřadu
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
na stránkách ministerstva vnitra
na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
na portálu veřejné správy
14. Předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu
14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
pdf Nejdůležitější_předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
-
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad Sazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
-
16.2. Výhradní licence
-
17. Výroční zprávy podle zákona č.106/99 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 

NEPOVINNÝ ÚDAJ:
SEZNAM ORGANIZACÍ
seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
základní a mateřské školy
KVS U Tří kohoutů
Sportovní a rekreační areál Kraví hora

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 Reklamní akce (Akce třetích stran)
3. 02. 2017, 13:00 - 3. 02. 2017, 17:00
4 5
6 7 Workshop... (Akce třetích stran)
7. 02. 2017, 17:30 - 7. 02. 2017, 19:15
8 9 10 11 Láskyplný Zelňák... (Akce třetích stran)
11. 02. 2017, 11:00 - 11. 02. 2017, 16:30
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28