Poplatek za komunální odpad je možné zaplatit do konce května

Místní poplatek za komunální odpad v Brně je možné zaplatit do 31. května 2015. Výše poplatku činí 670,- Kč za osobu. 

Poplatníkem jsou všechny fyzické osoby, které mají na území města Brna evidovány trvalý pobyt, dále cizinci, kteří mají v Brně povolen přechodný pobyt na dobu delší než 3 měsíce nebo kterým byl udělen azyl. Povinnost se týká i majitelů rekreačních staveb, kteří nemají v Brně trvalý pobyt, a dále majitelů rodinného domu nebo bytu, v kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek lze zaplatit třemi způsoby:
1) Na pokladně, která je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet. Na pokladně nelze platit platebními kartami. Pokladny jsou na adresách Šumavská 33, budova A, 9. patro nebo na Malinovského náměstí 3. Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek.
2) Bezhotovostním převodem na účet 156304/5400. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka Konstantní symbol je 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.
3) Poštovní poukázkou s předtištěným číslem účtu, které jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a uveďte zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti. Více k poměrnné části poplatku naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna.

Od platby poplatku jsou osvobozeny následující skupiny:
a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města Brna
b) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5, Dominikánská 2 a Hněvkovského 65)
c) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let
d) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení.

Více informací naleznete na webových stránkách Magistrátu města Brna: www.brno.cz/odpady

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5 Orientační běh... (Akce třetích stran)
5. 03. 2017, 12:00 - 5. 03. 2017, 17:30
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Běh Lužánkami (Akce třetích stran)
18. 03. 2017, 06:00 - 18. 03. 2017, 18:00
19
20 21 22 23 24 Jarní pučení (Akce třetích stran)
24. 03. 2017, 13:00 - 24. 03. 2017, 17:00
25 Folkový koncert (Akce třetích stran)
25. 03. 2017, 17:00 - 25. 03. 2017, 21:00
26
27 28 29 30 31