Oddělení vnitřního auditu a kontroly

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník tel. č. funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Andrea Navrkalová 542 526 348
andrea.navrkalova@brno-stred_cz
auditorka Dominikánská 2  

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Je přímo řízeno starostou městské části.

V samostatné působnosti

  • Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu a předkládá je k posouzení a schválení starostovi.
  • Identifikuje, prověřuje a hodnotí rizika spojená s řízením a správou ÚMČ BS  a sleduje, zda jsou tato rizika včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
  • Prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných Prostředků proti nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi.
  • Prověřuje a pravidelně nejméně jednou ročně hodnotí účinnost zavedeného vnitřního kontrolního systému a systému finanční kontroly.
  • Pravidelně kontroluje a prověřuje zda jsou v rámci ÚMČ BS dodržovány příslušné právní předpisy, přijatá opatření a veškeré interní řídící a organizační normy.
  • Předkládá starostovi zprávy o zjištěných skutečnostech.
  •  Zpracovává roční hodnotící zprávu o stavu a výkonu řídící kontroly a interního auditu.
  • Poskytuje ve své působnosti konzultační činnost řídícím a výkonným složkám ÚMČ BS.
  • Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací v působnosti ÚMČ BS a jejich následnou kontrolu.

V přenesené působnosti

  • Nevykonává

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31