Ke stažení: Realizované veřejné zakázky

 

Složky

Soubory

Václavská 10, Brno – výměna oken, oprava fasád
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2011
Úvoz 59, Úvoz 88, Brno – oprava elektroinstalace
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2011
Veveří 71, Brno – oprava havarijního stavu komínů
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2011
Kounicova 3c, Brno – oprava elektroinstalace
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2011
Dětské hřiště v parku Anthropos
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2011
VZ malého rozsahu: „Nákup auta pro pečovatelskou službu“
Datum uzavření smlouvy: na základě objednávky č. 7407/90000181 ze dne 9.6.2011
Roznáška informačních materiálů
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2010 Datum uzavření dodatku č.1: 18.01.2011
Kamenná 4a, Brno – oprava komínů a střechy
Datum uzavření smlouvy: 05.05.2011
Kamenná 2, Brno - oprava havárie dešťového svodu
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2011
Nákup licence VMware
Datum podpisu: 23.03.2011

‹‹       200

Vytvoření složky: 25.03.2011 10:49 Martin Bauer
Poslední změna složky: 22.03.2019 07:46 Martin Bauer
Počet zobrazení: 23969
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.