Brněnsko tančí a zpívá

29. 05. 2019, 17:00 - 29. 05. 2019, 19:30

Typ: Kulturní a sportovní akce

Organizátor: TIC BRNO, p. o.

Místo konání: Panská - nám. Svobody - Zámečnická - Dominikánské nám.

Akce představuje folklórní soubory z Brna a okolí. Součástí akce je průvod krojovaných, a to ulicemi Panská, nám. Svobody, Zámečnická a Dominikánské náměstí. 

Web: http://https://www.facebook.com/brnenskotanci/

 

Portálové řešení QCM, s.r.o.