VIN(N)OST SVATÉHO MARTINA (Svatomartinské slavnosti)

12. 11. 2018, 10:00 - 15. 11. 2018, 22:00

Typ: Kulturní a sportovní akce

Organizátor: Markéta Štěrbová, DiS.

Místo konání: nám. Svobody u morového sloupu

Prezentace svatomartinských a mladých vín z produkce různých vinařství. Mezi vinnými stánky budou i stánky s regionálními produkty řemeslníků i s tradičním občerstvením

Web: http://https://www.facebook.com/vinnostisvatehomartina/

 

Portálové řešení QCM, s.r.o.