Kontrasty v rámci analýzy městské části Brno-střed - pohled na životní prostředí a obyvatelstvo

V rámci zpracování Strategického plánu MČ Brno-střed jsme díky analýze určitých oblastí zjistili množství zajímavých faktů, které vás možná překvapí. Městská část je společně s městskou částí Brno-Bystrc jedinou, která se na strategické plánování v Brně rozhodla zaměřit. 

Dopravní zatížení

Jedním z výstupů je například, že většina území naší městské části a drtivá většina obyvatel trpí značným dopravním zatížením. Doprava je ostatně hlavním zdrojem zatížení životního prostředí. Z mapy imisí, tj. nežádoucích látek v ovzduší (v případě této mapy jde o polétavý prach o velikosti do 10 mikrometrů), vyplývá silné zatížení veřejných prostranství na jihovýchodě území MČ Brno-střed. Konkrétně se pak jedná o Malý městský okruh, oblast jižně od Zvonařky, Mendlovo náměstí, pás ulic od Úvozu až po Vídeňskou a frekventovanou křižovatku Poříčí/Heršpická.

imise.jpg

Na základě hodnocení imisí, hluku a mikroklimatu (respektive teplotních poměrů) lze rozlišit MČ Brno-střed do tří oblastí:
I. nejlépe vychází katastrální území Stránice (konkrétně Masarykova čtvrť), které vykazuje jak teplotně, tak hlukově a imisně nejlepší hodnoty,
II. imisemi a hlukem jsou zatíženy velmi intenzivně oblasti okolo hlavních komunikací Heršpická, Poříčí, Úvoz, Koliště, Lidická, Kounicova, Kotlářská,
III. jako poslední poměrně kompaktně negativně hodnocené území vychází celá východní oblast od centra města (mezi ulicemi Milady Horákové a Dornychem). Oblast je nejen zatížena vysokými imisemi (především na jihovýchodě území), ale i vyšším hlukem a zejména se jedná o rozsáhlý tepelný ostrov s nadprůměrnými teplotami. To je dáno nedostatkem ploch zeleně a vyšší koncentrací výrobních areálů.
Jedním z cílů Městské části by proto mělo být odvedení tranzitní a zbytkové dopravy do oblastí výrazně méně osídlených.


hluk - den ondr.jpg

Obyvatelsvo

MČ Brno-střed měla k 1. 1. 2017 podle údajů Ministerstva vnitra ČR celkem 82 874 obyvatel, z toho 43 007 mužů a 39 867 žen. Počet obyvatel MČ tvoří 22,0 % obyvatel města Brna. Údaj registru obyvatel MČ udává 89 458 obyvatel. Z dlouhodobého hlediska se překvapivě vyvíjel počet obyvatel dle metodiky počtu obyvatel ze sčítání lidu rychlým růstem ze 73 771 obyvatel v roce 1869 (2 287 domů) na maximum 145 187 v roce 1930 (5271 domů), aby postupně klesl na 64 316 v roce 2011 (4098 domů). Reálně byla městská část urbanisticky plánována a stavěna na takřka dvakrát vyšší počet obyvatel, než v ní dnes žije. Situaci může ale relativizovat v čase rozdílná metodika sčítání lidu.
Na území MČ žije celkem 6 536 cizinců, což je čtvrtina všech cizinců pobývajících na území města Brna. 2 529 má v MČ hlášený trvalý pobyt a 4 007 přechodný pobyt.

vyvoj_poctu.png
Vývoj počtu obyvatel MČ Brno-střed v letech 2008–2017
Pramen: ČSÚ

Věková struktura obyvatel MČ je poměrně nepříznivá, počet dětí ve věku 0–14 let je podle registru obyvatel 12 859, avšak tuto hodnotu přesahuje počet obyvatel nad 65 let, kterých je 15 581. Obyvatel v produktivním věku mezi 15 až 64 lety je v MČ 61 018. Index stáří (počet obyvatel ve věku 65+ na počet dětí ve věku 0–14) dosáhl v roce 2016 poměrně vysoké hodnoty 121,2 a celkově neustále roste. Zastoupení jednotlivých věkových složek obyvatel, a tím pádem i index stáří se v jednotlivých základních sídelních jednotkách MČ (ZSJ) výrazně liší. Vyšší podíl obyvatel do 14 let a nižší index stáří je zaznamenán v ZSJ na východní straně MČ, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, ale také na Náměstí Svobody. Naopak nejvyšší podíl seniorů a vysoký index stáří vykazují ZSJ v okolí Masarykovy čtvrti a ve Štýřicích, viz mapa.

ZSJ_vek (1).jpgVěková struktura obyvatel podle základních sídelních jednotek MČ Brno-střed
Pramen: Registr obyvatel MČ

Prognóza vývoje obyvatel do roku 2050 je pro MČ rovněž zatím nepříznivá. Celkovým trendem je stárnutí obyvatel, a to jak „zdola“ snižujícím se počtem narozených dětí, který je od roku 2010 nižší než 1 000 dětí ročně, tak prodlužováním střední délky života. Průměrný věk sice za posledních 15 let v podstatě stagnuje – v roce 2016 dosahoval 41,3 let, zatímco v roce v roce 2001 41,4 let. Ve srovnání s rokem 1991, kdy činil 40,7 let, však mírně vzrostl. Z dlouhodobého hlediska se překvapivě vyvíjel počet obyvatel rychlým růstem ze 73 771 obyvatel v roce 1869 na maximum 145 187 v roce 1930, aby postupně klesl na 64 316 dle metodiky počtu obyvatel ze sčítání lidu. Reálně byla městská část plánována a stavěna na takřka dvakrát vyšší počet obyvatel, než v ní dnes žije. 

Cílem městské části by tedy evidentně mělo být udržení a přilákání mladých rodin, které by zde žily. Možností je celá řada, jak podpora bytové výstavby, výstavba v prolukách, či nevyužitých částech města, ulehčení parkování rezidentům ve městě, či jiné motivační

RNDr. Filip Chvátal
Předseda komise výstavby, územního rozvoje a strategického plánování RMČ BS

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Slavnostní... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 20:00 - 1. 10. 2019, 22:00
2 Kostka pravdy (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 08:00 - 2. 10. 2019, 20:00
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 5. 10. 2019, 22:00
Zeptej se mě, kdo... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 2. 10. 2019, 20:00
3 Festival designu (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 08:00 - 7. 10. 2019, 00:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 19:00 - 3. 10. 2019, 21:00
4 155 let HZS JMK (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 11:00 - 4. 10. 2019, 16:00
Živé vysílání... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 15:00 - 4. 10. 2019, 23:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 17:00 - 4. 10. 2019, 19:00
5 6 Agata Kulis (Akce třetích stran)
6. 10. 2019, 18:00 - 6. 10. 2019, 22:00
7 Uday East West... (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 18:00 - 7. 10. 2019, 22:00
8 Vyhlásí Brno stav... (Akce třetích stran)
8. 10. 2019, 15:00 - 8. 10. 2019, 16:00
9 Vystoupení... (Akce třetích stran)
9. 10. 2019, 18:00 - 9. 10. 2019, 22:00
10 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 10:00 - 14. 10. 2019, 00:00
Průvod (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 17:30 - 10. 10. 2019, 20:30
11 Pietní místo,... (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 09:00 - 14. 10. 2019, 00:00
12 Štefanské hody v... (Akce třetích stran)
12. 10. 2019, 14:00 - 13. 10. 2019, 22:00
13
14 Totalita?!... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 08:30 - 14. 10. 2019, 19:00
15 Foot in the Hood... (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 22:00
Noční hra - VKH Brno (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 18:30 - 15. 10. 2019, 22:00
16 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
16. 10. 2019, 18:00 - 16. 10. 2019, 21:00
17 Pivní festival U... (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 22:00
18 19 Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 16:00
Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 08:00
Svatba - průvod s... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 11:30
Velký sraz Otaku (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 18:00
20 Drakiáda na Kraví... (Akce třetích stran)
20. 10. 2019, 13:00 - 20. 10. 2019, 18:00
21 Stanovení nového... (Akce třetích stran)
21. 10. 2019, 17:00 - 21. 10. 2019, 18:00
22 Veletrh... (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 08:00 - 25. 10. 2019, 14:00
Zastupitel v terénu (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 09:00 - 22. 10. 2019, 19:00
23 24 OČI v ulicích (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 15:30 - 24. 10. 2019, 16:30
25 Kladení věnců při... (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 16:00 - 25. 10. 2019, 17:00
26 27 Happening -... (Akce třetích stran)
27. 10. 2019, 09:00 - 28. 10. 2019, 15:00
28 29 30 Pochod pro život (Akce třetích stran)
30. 10. 2019, 17:00 - 30. 10. 2019, 18:30
31      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.