Jubilejní narozeniny seniorů

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  OZJ_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jubilejní narozeniny seniorů

 4. Základní informace k životní situaci
  Oslavy jubilejních narozenin jsou pořádány pro seniory s trvalým pobytem v městské části Brno-střed (dále jen MČ) a probíhají formou společenského setkání jubilantů za účasti představitelů radnice MČ Brno-střed v prostorách úřadu, ve výjimečných případech osobní návštěvou jubilanta.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Samotní jubilanti, příbuzní, přátelé.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Blahopřání je poskytováno seniorům s trvalým pobytem v MČ Brno-střed, kteří dovrší 80, 85, 90 let a dále již každoročně své významné životní jubileum.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  a) Jubilanti jsou vyhledáváni v příslušných registrech a obesláni pozvánkou. Účast na akci je zapotřebí potvrdit písemně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu, osobně, jakkoliv.
  b) Jubilant sám může projevit iniciativu a to vyplněním tiskopisu „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed a je k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, dále ve vstupních prostorách MČ Brno-střed, Dominikánská 2.
  Tiskopis „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“ je možné vyplnit a doručit předem bez ohledu na datum narození a bude sloužit jako podklad pro zaslání pozvánky při příležitosti dalšího životního jubilea.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Náležitosti týkající se jubilejních narozenin seniorů zajišťuje Odbor sociální a zdravotní Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Projevit zájem je možné i osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová nebo na podatelnu městské části Brno-střed, případně e-mailem na adresu podatelna.stred@brno_cz

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského náměstí, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová. Úřední dny: pondělí a středa 8:00-17:00 hodin. V neúřední dny po dohodě na tel. čísle +420 542 526 211.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Průkaz totožnosti

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář nazvaný „Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů“ je  ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-střed, v nepravidelných intervalech je zveřejňován ve Zpravodaji městské části Brno-střed. K osobnímu vyzvednutí je na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová a ve vstupních prostorách MČ Brno-střed Dominikánská 2.
  pdf.png Projevení zájmu o akci Jubilejní narozeniny seniorů a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
  rtf.png Projevení zájmu o akci Jubilejní narozeniny seniorů a udělené souhlasu se zpracováním osobních údajů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  ----------

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě požadavku zveřejnění gratulace s fotografií jubilanta ve Zpravodaji městské části Brno-střed je třeba vyplnit souhlas dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  e-mail: podatelna.stred@brno_cz
  ID datové schránky: qykbwe7

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  ----------

 18. Jaké jsou související předpisy
  Ust. § 36a) zákona č. 106/2016 Sb., o obcích
  Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  ----------

 21. Nejčastější dotazy

  Pokud se senior nemůže dostavit např. ze zdravotních důvodů na akci „Jubilejní narozeniny seniorů“ bude mu přáno jiným způsobem?

  Ano, po dohodě bude navštíven pracovnicí Odboru sociálního a zdravotního v místě bydliště, v pobytovém zařízení, u příbuzných apod.

  Pokud mi nevyhovuje termín akce „Jubilejní narozeniny seniorů“, je možné požádat o náhradní?

  Náhradní termíny nejsou. Akce se koná jedenkrát měsíčně pro jubilanty narozené v příslušném měsíci.

 22. Další informace
  Oslavy jubilejních narozenin probíhají každý měsíc v prostorách MČ Brno-střed. V příslušném měsíci jsou zváni jubilanti všech určených věkových skupin.
  Jubilantům, kteří oslavili 100. narozeniny gratulujeme individuálně dle přání v prostorách radnice nebo v místě bydliště. Se souhlasem jubilanta může být přizván fotograf a gratulaci je možno zveřejnit ve Zpravodaji městské části Brno-střed. Termín gratulace je vždy dohodnut předem s rodinou oslavenců tak, aby vyhovoval všem.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nejlépe osobní návštěvou na ÚMČ Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, nebo na tel. čísle: +420 542 526 211

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, vedoucí odboru Mgr. Eva Maláčová

 26. Kontaktní osoba
  ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222B, paní Bronislava Makaryszynová, tel: +420 542 526 211, email: podatelna.stred@brno_cz

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  24. 8. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  17. 8. 2020

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Od 1. 7. 2016 není již třeba při gratulacích seniorům vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je zapotřebí pouze v případě požadavku zveřejnění gratulace a fotografie ve Zpravodaji městské části Brno-střed, webových stránkách MČ Brno-střed.

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oznámení o konání... (Akce třetích stran)
1. 12. 2020, 00:00 - 30. 12. 2020, 23:59
Focení monopostů... (Akce třetích stran)
1. 12. 2020, 06:00 - 1. 12. 2020, 21:00
2 3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 12. 2020, 17:00 - 3. 12. 2020, 19:00
Hromadné tancování (Akce třetích stran)
3. 12. 2020, 17:00 - 3. 12. 2020, 19:00
4 5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 12. 2020, 09:15 - 5. 12. 2020, 11:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
5. 12. 2020, 10:00 - 5. 12. 2020, 12:00
6
7 8 9 Cube of Truth (Akce třetích stran)
9. 12. 2020, 16:00 - 9. 12. 2020, 18:00
10 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 12. 2020, 17:00 - 10. 12. 2020, 19:00
11 12 Protest (Akce třetích stran)
12. 12. 2020, 15:30 - 12. 12. 2020, 19:00
13
14 15 16 Pochod pro život (Akce třetích stran)
16. 12. 2020, 17:00 - 16. 12. 2020, 18:30
17 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 12. 2020, 17:00 - 17. 12. 2020, 19:00
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Silvestr v opeře... (Akce třetích stran)
31. 12. 2020, 20:30 - 31. 12. 2020, 20:40
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.