Hlášení poplatku ze vstupného

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  VST_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Hlášení poplatku ze vstupného

 4. Základní informace k životní situaci
  Na základě "Hlášení poplatku ze vstupného" se vybírá poplatek ze vstupného z prodejních nebo reklamních akcí. Poplatek se snižuje o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, a platí se z úhrnné částky vybraného vstupného.
  Do 15 dnů po skončení akce, event. nejedná-li se o jednorázovou akci do 15 dnů po skončení měsíce v němž akce probíhala, podá poplatník Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen správce poplatku) písemné hlášení v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, který má být zaplacen, zejména počet prodaných vstupenek, výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Celková částka vybraného vstupného bude před výpočtem snížena o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena.
  Hlášení poplatku ze vstupného lze podat na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, osobně na podatelnu úřadu, popř. lze hlášení odevzdat poštovní přepravě..

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Hlášení poplatku ze vstupného podává žadatel písemně (lze využít příslušný formulář vydaný ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy a majetku, Oddělením dopravy) a toto hlášení musí obsahovat:

  • jméno a příjmení nebo název pořadatele
  • trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • IČ, popř. datum narození
  • jméno odpovědné osoby (statut. zástupce)
  • místo konání akce
  • datum konání akce – počátek a konec akce
  • druh pořádané akce
  • cena vstupného
  • počet prodaných vstupenek
  • výše poplatku
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemné hlášení s veškerými přílohami osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně lze podat žádost v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelnabrno-stred.cz s tím, že přílohy podání budou doručeny poštou nebo osobně.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o pořádání prodejních a reklamních akcí na území městské části Brno-střed, podává pořadatel hlášení na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky na adresu podatelna@brno-stred_cz

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb nejpozději do 15 dnů po skončení akce, event., nejedná-li se o jednorázovou akci do 15 dnů po skončení měsíce v němž akce probíhala.
  Hlášení poplatku ze vstupného je možné podat:

  • předáním poštovní přepravě
  • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
  • elektronicky na adresu: podatelna@brno-stred_cz
  • prostřednictvím datové schránky
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář "Hlášení poplatku ze vstupného" lze získat na Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poplatky lze hradit na pokladně úřadu (hotově, platební kartou), bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně složenkou. V případě úhrady bankovním převodem nebo složenkou je nezbytné použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty upravují platné právní předpisy.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Podat písemné Oznámení o pořádání prodejních a reklamních akcí 5 dnů před konáním akce.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@brno-stred_cz, hlášení lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem, s tím, že do 5 dnů bude hlášení doloženo písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 565/1990 o místních poplatcích, v platném znění
  • aktuální vyhláška o místních poplatcích
  • aktuální vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sport. a kulturních podniků
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným prostřednictvím Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed. Odvolání má odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ust. § 11 zákona o místních poplatcích navýšit až na trojnásobek.

 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné hlášení podat?
  Vždy při pořádání prodejních a propagačních akcí.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Mgr. Jitka Vaněčková, tel.č. 542 526 174.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték, prodejních a reklamních akcí. Pořadatel akce je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně ohlásit správci poplatku druh, název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Jitka Vaněčková, odborný referent Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel. 542 526 174.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 9. 2016

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1 Pepsi sampling (Akce třetích stran)
1. 12. 2019, 12:00 - 1. 12. 2019, 20:00
Rozsvícení... (Akce třetích stran)
1. 12. 2019, 18:00 - 1. 12. 2019, 20:00
2 3 4 Mladí seniorům (Akce třetích stran)
4. 12. 2019, 16:00 - 4. 12. 2019, 18:00
5 6 7 Mis3vrchaři (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 09:00 - 7. 12. 2019, 11:00
Popelka na ledě (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 14:00 - 7. 12. 2019, 18:00
Aprés Ski Párty s... (Akce třetích stran)
7. 12. 2019, 17:00 - 7. 12. 2019, 22:00
8 Výstava psů... (Akce třetích stran)
8. 12. 2019, 08:00 - 8. 12. 2019, 17:00
Vánoční jarmark v... (Akce třetích stran)
8. 12. 2019, 14:00 - 8. 12. 2019, 22:00
9 10 Cube of Truth (Akce třetích stran)
10. 12. 2019, 16:00 - 10. 12. 2019, 19:00
Demonstrace proti... (Akce třetích stran)
10. 12. 2019, 17:00 - 10. 12. 2019, 19:00
11 Pochod pro život (Akce třetích stran)
11. 12. 2019, 17:00 - 11. 12. 2019, 18:30
12 Shromáždění... (Akce třetích stran)
12. 12. 2019, 17:30 - 12. 12. 2019, 19:30
13 Hladovka za klima (Akce třetích stran)
13. 12. 2019, 12:00 - 15. 12. 2019, 16:30
14 Kolektiv pro zvířata (Akce třetích stran)
14. 12. 2019, 11:30 - 14. 12. 2019, 20:00
Brno by Night (Akce třetích stran)
14. 12. 2019, 12:00 - 15. 12. 2019, 05:00
15 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
15. 12. 2019, 12:00 - 15. 12. 2019, 18:00
16 17 18 19 Poblematika... (Akce třetích stran)
19. 12. 2019, 16:00 - 19. 12. 2019, 21:00
Protest - Konec... (Akce třetích stran)
19. 12. 2019, 18:00 - 19. 12. 2019, 19:00
20 21 Tichá ulička pro... (Akce třetích stran)
21. 12. 2019, 12:30 - 21. 12. 2019, 14:30
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.