Hlášení poplatku ze vstupného

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  VST_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Hlášení poplatku ze vstupného

 4. Základní informace k životní situaci
  Místní poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí se z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
  Poplatník podá do 15 dnů po skončení akce a v případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho kalendářního měsíce do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen správce poplatku) písemné hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, zejména počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny), výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Celková částka vybraného vstupného bude před výpočtem snížena o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena.
  Hlášení poplatku ze vstupného lze podat na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, osobně na podatelnu úřadu, popř. lze hlášení odevzdat poštovní přepravě.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Hlášení poplatku ze vstupného podává žadatel písemně (lze využít příslušný formulář vydaný ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy) a toto hlášení musí obsahovat:

  • jméno a příjmení nebo název pořadatele
  • trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • IČ, popř. datum narození
  • jméno odpovědné osoby (statutární zástupce)
  • místo konání akce
  • datum konání akce – počátek a konec akce
  • druh pořádané akce
  • cena vstupného
  • počet prodaných vstupenek
  • výše poplatku
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemné hlášení s veškerými přílohami osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně lze podat žádost v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna.stred@brno_cz s tím, že přílohy podání budou doručeny poštou nebo osobně.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o pořádání prodejních nebo reklamních akcí na území městské části Brno-střed, podává pořadatel hlášení na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 601 92 Brno osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky na adresu podatelna.stred@brno_cz

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Měnínská 4, 601 92 Brno, Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170, a to nejpozději do 15 dnů po skončení akce a v případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho kalendářního měsíce do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala.
  Hlášení poplatku ze vstupného je možné podat:

  • předáním poštovní přepravě
  • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno
  • elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno_cz
  • prostřednictvím datové schránky
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář "Hlášení poplatku ze vstupného" není stanoven, lze použít vlastní formu hlášení.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poplatky lze hradit na pokladně úřadu (hotově, platební kartou), bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně složenkou. Plátce poplatku vždy vyčká na přidělení variabilního symbolu správce poplatku, a to ve formě předpisu pohledávky.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty upravují platné právní předpisy.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Podat písemné Oznámení o pořádání prodejních a reklamních akcí 8 dnů před konáním akce.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno_cz
  Hlášení lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem, s tím, že do 5 dnů bude hlášení doloženo písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • vyhláška SMB č. 17/2019, o místních poplatcích, v platném znění
  • aktuální vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným prostřednictvím Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed. Odvolání má odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ust. § 11 zákona o místních poplatcích navýšit až na trojnásobek.

 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné hlášení podat?
  Vždy při pořádání prodejních nebo reklamních akcí.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Lenka Slaninová, tel. +420 542 526 170.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték, prodejních a reklamních akcí. Pořadatel akce je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně ohlásit správci poplatku druh, název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 26. Kontaktní osoba
  Lenka Slaninová, referent Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, Měnínská 4, 601 92 Brno, tel. +420 542 526 170.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2020

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 00:00 - 11. 10. 2020, 00:00
Spolu pro Moravu (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 09:00 - 4. 10. 2020, 18:00
Zahájení sezony... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 1. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Letní taneční kurz (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 18:00 - 1. 09. 2020, 21:00
2 Vaňkovka Fest 2020 (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 16:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed a... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 18:00 - 16. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 19:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 20:00 - 2. 09. 2020, 22:00
3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 19:00
Vernisáž... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 19:00 - 3. 09. 2020, 22:00
4 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 08:00 - 6. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Canarro (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 20:00 - 4. 09. 2020, 21:00
5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 09:15 - 5. 09. 2020, 11:00
Modlitební průvod... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 11:30 - 5. 09. 2020, 12:30
Přísaha PČR -... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 13:00 - 5. 09. 2020, 17:00
Exit on the street (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 18:00 - 5. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 19:00 - 5. 09. 2020, 22:00
6 Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 20. 09. 2020, 18:00
Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Lužánecká Open (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 14:00 - 6. 09. 2020, 22:00
Společenské... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 15:00 - 6. 09. 2020, 18:00
7 Kam kráčíš Brno? (Akce třetích stran)
7. 09. 2020, 00:00 - 30. 09. 2020, 23:59
8 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 06:00 - 8. 09. 2020, 22:00
Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 10:00 - 8. 09. 2020, 11:30
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 17:00 - 8. 09. 2020, 20:00
9 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 10:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 20:00 - 9. 09. 2020, 22:00
10 Jarmark - ZŠ a MŠ... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 08:00 - 10. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 17:00 - 10. 09. 2020, 19:00
Módní přehlídka (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 18:30 - 10. 09. 2020, 22:00
11 RFK: Poslední... (Akce třetích stran)
11. 09. 2020, 19:00 - 13. 09. 2020, 22:00
12 Pouť smíření (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 08:30 - 12. 09. 2020, 19:30
Den s... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 09:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Bermudskej... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 12:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 13:00 - 12. 09. 2020, 18:00
Uctění památky... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:30 - 12. 09. 2020, 19:00
13 Pétanquový turnaj (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 11:00 - 13. 09. 2020, 17:00
Kulturně-společen... (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 14:00 - 13. 09. 2020, 18:00
Benefiční koncert (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 16:00 - 13. 09. 2020, 22:00
14 15 Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
15. 09. 2020, 10:00 - 15. 09. 2020, 11:30
16 Volební stánek... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
9. Evropské hry... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 11:00 - 16. 09. 2020, 13:00
Promítání... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 19:00 - 16. 09. 2020, 21:50
17 Brno Design Days... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 08:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 19:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 22:00
Koncert Yap Snow... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 18:30 - 17. 09. 2020, 22:00
18 Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 09:00 - 18. 09. 2020, 19:00
Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Slavnosti vína 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 22:00
Ovínění na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 14:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Jakubák 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 18. 09. 2020, 22:00
19 Běh pro Paměť... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:00 - 19. 09. 2020, 15:00
Den za Moravu! (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:30 - 19. 09. 2020, 13:00
Svatba (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 12:30
Svatba,... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 13:00
BABYLONFEST -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:30 - 19. 09. 2020, 21:00
Secretly... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Dj Session -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
20 Víkendový retreat... (Akce třetích stran)
20. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 16:00
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Riviéra Student... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 20:00 - 22. 09. 2020, 03:00
22 23 Vysílání s hosty... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 07:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 17:30
Za oběti... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 19:00
24 Oktoberfest na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 11:00 - 27. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 19:00
25 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 17:00 - 25. 09. 2020, 22:00
26 Běh pro Hospic... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 08:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Narozeninová oslava (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 14:00 - 26. 09. 2020, 22:00
27 Den seniorů (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 13:00 - 27. 09. 2020, 17:00
28 29 Koncert Talaqpo (Akce třetích stran)
29. 09. 2020, 20:00 - 29. 09. 2020, 21:30
30 Odhalení... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 09:00 - 30. 09. 2020, 09:30
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 10:00 - 3. 10. 2020, 22:00
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.