Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity.

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  LAZ_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
  Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity

 4. Základní informace k životní situaci
  Místní poplatek z ubytovací kapacity
  se vybírá v ubytovacích zařízeních na území statutárního města Brna, městské části Brno-střed určených k přechodnému ubytování za úplatu, ubytovatel je povinen vést evidenční knihy. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den. Poplatník je povinen zaplatit poplatek z ubytovací kapacity jednorázově bez vyměření vždy do 31. března následujícího roku na účet správce poplatku a zároveň podat písemné hlášení s jeho výpočtem.
  Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území statutárního města Brna, městské části Brno-střed za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek v tomto případě vybírá ubytovatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování na území městské části Brno-střed poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku, má ohlašovací povinnost vůči správci poplatku, jemuž odvádí vybrané poplatky vždy 10 dnů po uplynutí čtvrtletí. A současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků.
  Hlášení lze podat na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, (dále jen ÚMČ města Brna, Brno-střed), u příslušného referenta, případně lze hlášení odevzdat poštovní přepravě nebo prostřednictvím datové schránky

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt podává žadatel písemně (lze využít příslušný formulář vydaný ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy a majetku, Oddělením dopravy) a toto hlášení musí obsahovat:

  • název organizace
  • adresa
  • IČ, popř. datum narození
  • jméno plátce
  • evidenční číslo registrace
  • datum
  • měsíce, čtvrtletí
  • počet osob/lůžek x počet dnů
  • poplatek celkem v Kč
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemné hlášení s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu, datovou schránkou, případně v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu podatelna@brno-stred_cz s tím, že přílohy hlášení budou doručeny poštou nebo osobně.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, jedná-li se o ubytování na území městské části Brno-střed, podává ubytovatel na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@brno-stred_cz.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Mgr. Jitka Vaněčková, tel. 542 526 174
  ubytovací kapacita - vždy do 31. 3. následujícího roku
  lázeňský a rekreační pobyt – vždy 10 dnů po uplynutí čtvrtletí

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ a formulář Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity“ lze získat buď na Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.
  pdf Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

  docx Hlášení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

  pdf Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity

  docx Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity

   

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Výše místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Poplatky lze hradit na pokladně úřadu (hotově, platební kartou), bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, případně složenkou. V případě úhrady bankovním převodem nebo složenkou je nezbytné použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty upravují platné právní předpisy

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Žádní

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@brno-stred_cz žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • aktuální obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  ----------

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení k Odboru rozpočtu a financování MMB, podáním učiněným prostřednictvím Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed. Odvolání má odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Včas neuhrazený místní poplatek může správce poplatku v návaznosti na ust. § 11 zákona o místních poplatcích navýšit až na trojnásobek. 

 21. Nejčastější dotazy
  V jakém případě je nutné hlášení podat?
  V případě poskytovaní ubytování právnickými a fyzickými osobami.

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Mgr. Jitka Vaněčková, tel. č. 542 526 174.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor obchodu, dopravy a služeb, ÚMČ města Brna, Brno-střed.

 26. Kontaktní osoba
  Mgr. Jitka Vaněčková, odborný referent Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel. 542 526 174.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 9. 2016

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 08:00 - 30. 06. 2020, 20:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
2 3 4 Švihlý pochod Brnem (Akce třetích stran)
4. 01. 2020, 14:45 - 4. 01. 2020, 16:00
5
6 7 Bezplatná nabídka... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 14:00 - 30. 12. 2020, 17:00
Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 15:00 - 7. 01. 2020, 18:30
Cube of Truth (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 16:00 - 7. 01. 2020, 19:00
8 9 Cesty vnější a... (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 18:00 - 9. 01. 2020, 19:30
10 11 12
13 14 15 16 Pietní akce k... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 18:00 - 16. 01. 2020, 21:00
17 18 Kvantová fyzika,... (Akce třetích stran)
18. 01. 2020, 17:30 - 18. 01. 2020, 21:30
19
20 21 22 23 24 VII.... (Akce třetích stran)
24. 01. 2020, 09:00 - 25. 01. 2020, 19:00
25 26
27 28 29 30 31    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.