Výzva k podání nabídky „Návrh grafické podoby tištěného Zpravodaje městské části Brno-střed“

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové grafické podoby tištěného Zpravodaje městské části Brno-střed.

Grafická úprava musí odpovídat soudobým trendům a zároveň být pochopitelná pro široké spektrum čtenářů. Dominantní skupinu tvoří lidé se sníženým přístupem k informacím, např. senioři, nízkopříjmoví obyvatelé apod., Zpravodaj má však za cíl oslovit i čtenáře mladší. Čtení hlavního textu musí být také komfortní i pro čtenáře se slabším zrakem.

Podrobnější požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.06.2017 ve 12:00 hod.

Místo a doba pro podání nabídek: Nabídku je možno zaslat prostřednictvím poštovního přepravce na adresu sídla zadavatele, nebo ji v úředních hodinách podat osobně na podatelně zadavatele: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno.

Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 14:00

Dodavatel je povinen podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a v rámci stanovené lhůty-za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy považován okamžik převzetí nabídky zadavatelem, resp. jeho zástupcem. Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání nabídek, bude pohlíženo, jako by nebyly podány.

Nabídky mohou být podány výhradně v českém jazyce.

Cena veřejné zakázky je stanovena na 40.000,- Kč bez DPH, přičemž tato cena je nepřekročitelná. 

V nabídce uchazeče nemusí být uvedena nabídková cena – v takovém případě je za nabídkovou cenu považována cena 40.000,- Kč bez DPH. Podrobné údaje o hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.

Ke své nabídce přiloží každý uchazeč rovněž uchazečem podepsanou Smlouvu o dílo pro vytvoření návrhu grafické podoby tištěného Zpravodaje městské části Brno-střed, která tvoří Přílohu č. 2 této výzvy, doplněnou o účastníkovy údaje a o celkovou cenu za provedené dílo.


Dokumenty k výzvě

Výzva k podání nabídky.pdf Výzva k podání nabídky.pdf 

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace.pdf Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace.pdf

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo.pdf Příloha č. 2 - Smlouva o dílo.pdf

Podepsaná výzva.pdf Podepsaná výzva.pdf


Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Kateřina Dobešová
Telefon: +420 736 473 813, +420 542 526 306
E-mail: katerina.dobesova@brno-stred_cz

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 Výstava "Člověk v... (Akce třetích stran)
1. 05. 2017, 06:00 - 31. 05. 2017, 22:00
Kulturně... (Akce třetích stran)
1. 05. 2017, 13:00 - 1. 05. 2017, 19:00
2 3 4 5 Soumračná znamení (Akce třetích stran)
5. 05. 2017, 20:00 - 7. 05. 2017, 05:00
6 7 Mistrovství ČR v... (Akce třetích stran)
7. 05. 2017, 13:00 - 7. 05. 2017, 17:00
8 Utkání SK... (Akce třetích stran)
8. 05. 2017, 12:00 - 8. 05. 2017, 18:00
9 10 11 12 13 Slavnostní... (Akce třetích stran)
13. 05. 2017, 07:30 - 14. 05. 2017, 05:00
Férová snídaně... (Akce třetích stran)
13. 05. 2017, 09:00 - 13. 05. 2017, 14:00
14 Alexandrovci -... (Akce třetích stran)
14. 05. 2017, 15:00 - 14. 05. 2017, 22:00
Divadelní svět... (Akce třetích stran)
14. 05. 2017, 19:00 - 14. 05. 2017, 21:30
15 16 Osvětová kampaň... (Akce třetích stran)
16. 05. 2017, 08:00 - 18. 05. 2017, 20:00
Veřejná debata o... (Akce)
16. 05. 2017, 17:00 - 16. 05. 2017, 19:00
17 18 Turnaj v pétanque (Akce třetích stran)
18. 05. 2017, 15:30 - 18. 05. 2017, 22:00
19 Veřejný workshop (Akce třetích stran)
19. 05. 2017, 09:00 - 20. 05. 2017, 20:00
festival (Akce třetích stran)
19. 05. 2017, 17:30 - 19. 05. 2017, 18:00
20 Pohádkový les (Akce třetích stran)
20. 05. 2017, 08:00 - 20. 05. 2017, 13:00
13. ročník... (Akce třetích stran)
20. 05. 2017, 10:00 - 20. 05. 2017, 23:59
Dětský den - Dáma... (Akce třetích stran)
20. 05. 2017, 14:00 - 20. 05. 2017, 18:00
Family Fest (Akce třetích stran)
20. 05. 2017, 14:00 - 20. 05. 2017, 22:00
CYKLOHRÁTKY na... (Shromaždění)
20. 05. 2017, 11:58 - 20. 05. 2017, 11:59
Family Fest -... (Shromaždění)
20. 05. 2017, 14:00 - 20. 05. 2017, 22:00
21
22 23 Screening sluchu... (Akce třetích stran)
23. 05. 2017, 10:00 - 23. 05. 2017, 16:00
24 Veřejný workshop (Akce třetích stran)
24. 05. 2017, 12:00 - 25. 05. 2017, 22:00
25 FAST běh (Akce třetích stran)
25. 05. 2017, 09:00 - 25. 05. 2017, 15:00
Cestovatelská... (Shromaždění)
25. 05. 2017, 00:00 - 25. 05. 2017, 00:00
26 Prezentace IGNIS... (Akce třetích stran)
26. 05. 2017, 08:00 - 26. 06. 2017, 23:29
Ženy bez hranic -... (Akce třetích stran)
26. 05. 2017, 09:30 - 26. 05. 2017, 22:00
Prezentační... (Akce třetích stran)
26. 05. 2017, 14:00 - 26. 05. 2017, 17:00
27 Výstava veteránů (Akce třetích stran)
27. 05. 2017, 07:30 - 27. 05. 2017, 11:00
Taneční festival... (Akce třetích stran)
27. 05. 2017, 12:00 - 27. 05. 2017, 19:00
Kulturně hudební... (Akce třetích stran)
27. 05. 2017, 14:00 - 27. 05. 2017, 23:59
Bastl Instruments... (Shromaždění)
27. 05. 2017, 10:18 - 27. 05. 2017, 10:18
28 Bohoslužba,... (Akce třetích stran)
28. 05. 2017, 09:00 - 28. 05. 2017, 19:00
29 30 Výstava obrazů v... (Akce třetích stran)
30. 05. 2017, 15:00 - 30. 05. 2017, 16:30
ZUŠ OPEN 2017... (Akce třetích stran)
30. 05. 2017, 16:00 - 30. 05. 2017, 16:40
31