Finančně podpořené subjekty

ROK 2016

SK KONTAKT BRNO z.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645
10 000,- Kč na XXI. mistrovství ČR v plavání tělesně postižených
http://www.kontaktbb.cz/xxi-mistrovstvi-cr/t1456

Junák - český skaut, středisko Řehoře Mendla, Křížkovského 23, 603 00 Brno, IČ: 62157400
10 000,- Kč na nákup cvičného materiálu a pomůcek
http://www.skaut1stredisko.cz/

Studentská sekce IIPS, z.s., Uprkova 1581/9, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03955478
5 000,- na uspořádání série kulatých stolů
http://www.ssiips.cz/kulate-stoly/

MODRÁ BERUŠKA, komun. centrum rod. a dětí, Kozinova 326/18, 627 00 Brno, IČ: 01775332
10 000,- Kč na vernisáž výstavy fotografií "Popíráme mýty o autismu"
http://www.modraberuska.cz/posts/442

Občanské sdružení Brněnský dráček, U pošty 285/8, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 22842578
20 000,- Kč na 
16. oblastní kolo celostátní přehlídky vystoup. dětí MŠ

ZŠ a MŠ nám. 28. října, náměstí 28. října 1902/22, 60200 Brno, IČ: 48512702
7 000,- Kč na 22. olympijský den školy 
http://osmec.cz/

TJ STADION BRNO, Křídlovická 32Brno, IČ: 00531839
20 000,- Kč na podporu činnosti
http://www.stadionbrno.cz/

TRINNNO, z.s., Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČ: 03640019
5 000,- Kč na projekt Tell or Show
http://www.tellorshow.cz/

Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00. IČ: 02996707
10 000,- Kč na v
ystoupení dětí "Filiánek se představuje"
http://www.balet-filianek.cz/

STEPFESTIVAL z.s., Vodova 2235/72, 61200 Brno, IČ: 22718290
5 000,- Kč na Mezinárodní stepařský festival Brno 2016
 http://www.stepfestival.cz/

BAJKZYL BRNO, CRANKAZYL, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 2032/7b, 60200 Brno, IČ: 03727793
19 000,- Kč na p
odporu rozvoje a fungování Bajkazylu 
http://www.bajkazylbrno.cz/

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK, Štefánikova 53a, 602 00 Brno
15 000,- Kč na uspořádání slavnostního koncertu
http://www.folklornisdruzeni.cz/detske-tanecni-studio-ondrasek-z-brna

"Na kopečku z.s.", Horní 779/17, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 900,- Kč na podporu aktivit pro rodiče a děti
https://www.facebook.com/Zahr%C3%A1dk%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-osada-Na-Kope%C4%8Dku-zs-235167703517803/

HC Kometa Úvoz, z.s., Úvoz 423/55, 602 00 Brno, IČ: 26664208
15 000,- Kč na Velikonoční hokejový turnaj mládeže s mezinár. účastí
http://www.hcmwarriorbrno.cz/skola-zs-uvoz-brno/

Šimon Ryšavý, nakladatel, Česká 31, 602 00 Brno, IČ: 13036068
5 000,- Kč na výstavu obrazů a křest knihy
http://www.rysavy.cz/

Ženy50, o. s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047  
5 000,- Kč na k
oncert ke Dni matek
http://www.zeny50.cz/projekty.php?rok=1001

Centrum naděje a pomoci o. s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
5 000,- Kč na poradnu pro ženy a dívky
http://www.cenap.cz/pzd-porad.php 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., Svitavská 829/19, Husovice, 614 00 Brno, IČ: 64326837
18 000,- Kč na č
ástečnou úhradu ubytovacích a strav. nákladů úč.tábora 
http://www.spmpcr.cz/

Unie neslyšících Brno, o. s., Palackého 144, 612 00 Brno, IČ:65761201
10 000,- Kč na zajištění volnočasových aktivit pro os.se sluch.postiž.
http://www.unieneslysicichbrno.cz/ 

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479  
30 000,- Kč na podporu sociálního programu pro seniory
https://www.vesnaspolek.cz/

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na os
obní asistenci pro děti a mládež s autismem
http://www.apla-jm.cz/

Roska Brno - město region.org. UNIE Roska v ČR, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
15 000,- Kč na podporu rekondičně-rehab.pobytů pro ob. s roztroušenou sklerózou.
http://www.roska-bm.cz/ 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vvš, Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
5 000,- Kč na Symposium: Umění, hudba, managment 2016
http://hf.jamu.cz/symposium-umeni-hudba-management/

CRANKAZYL, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 2032/7b, 60200 Brno, IČ: 03727793
10 000,- Kč na 
Jaro na Dornychu - otevření cyklosezóny 
http://www.bajkazylbrno.cz/

Domov Ludmila o. p. s., Táborská 684/190, 615 00 Brno–Židenice, IČ: 26657325
18 000,- Kč na nákup polohovacích křesel pro seniory
http://www.domovludmila.cz/ 

Institut Terezínské iniciativy, o. p. s., Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1, IČ: 25721542
10 000,- Kč na o
světovou akci Jom ha-Šoa 2016 
http://www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/jom_ha_soa_2016.html

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
15 000,- Kč na XI. Příhraniční slavnosti
http://www.kralovopole.brno.cz/prihranicni-slavnosti/a-1246

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
10 000,- Kč na XIII. BRNĚNSKÉ VELIKONOCE NA LEDĚ
http://www.stadionbrno.cz/news/velikonoce-na-lede-50-let-tj-stadion-brno-jiz-zitra/

Kolpingova rodina Brno I, Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969.
10 000,- Kč na opravy a zlepšení tábořiště Lísek
http://www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz/

TRINNNO, z. s., Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČ: 03640019  
5 000,- Kč na Monodrama Cikánský boxer
http://www.trinnno.cz/boxer/

Ing. arch. Tomáš Růžička, OSVČ, Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971  
15 000,- Kč na pokládání Stolpersteine/Kamenů zmizelých
http://www.stolpersteine.eu/en/

GYMNASIA CANTANT, o. s., Vídeňská 47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
15 000,- Kč na XXII. roč. hodnocené přehlídky gymnasiálních sborů
http://www.gymnasiacantant.cz/rocnik.php?id=10

Kulturárium, o.s., Beethovenova 653/3, 602 00 Brno, IČ: 22850554
7 500,- Kč na Tanec a handicap 2016
http://tanecahandicap.cz/

Czech Dalton, Husova 219/17, 602 00 Brno, IČ: 02228688
20 000,- Kč na zprac. a tisk bulletinu - mez. konference Czech Dalton
http://www.czechdalton.cz/

,,Sportuj s námi“, o. s., Sv. Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350
20 000,- Kč na 
Sport Life Run
http://sportliferun.sportujsnami.cz/

Spokojený senior - KLAS z.s., Biskupská 280/7, 602 00 Brno, IČ: 02615037
19 670,- Kč na Aktivní život seniorů ve městě Brně
http://spokojenysenior-klas.cz/ 

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ: 71239812  
5 000,- Kč na letní dětský tábor
http://www.rommuz.cz/

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00, Brno, IČ: 637980  
5 000,- Kč na 
"Nemocnice zvířátek"
http://www.voszbrno.cz/vyssi-odborna-skola-zdravotnicka-brno?idc=1443

AMADEUS, nadační fond při Základní a umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
10 000,- Kč na XXII. roč. mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy
http://www.amadeusbrno.cz/ 

Centrum pro rodinu a sociální péči, veřejná církevní právnická osoba, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
5 000,- Kč na Den pro rodinu
http://www.crsp.cz/images/den_pro_rodinu_2016_05_14.pdf

TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 0557650
12 500,- Kč na podporu mlad. družstev florbal. odd. Sokola Brno I
http://gulls.cz/

Veselá divadelní společnost, o. p. s., Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
10 000,- Kč na činnost studentského studia Veselé div. spol. a jeho insc.
http://www.veseledivadlo.cz/

Mateřské centrum Loučka z. s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
5 000,- Kč na STREET - ART TYRŠÁK 
http://www.vytvarnadilnaloucka.cz/fotogalerie/photo/44/5/

FC ROMSTAR, o. s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
5 000,- Kč na činnost FC ROMSTAR - oddíl malé kopané 
http://www.fcromstar.cz/

TJ Sokol Brno I – horolezecký oddíl, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 0557650
8 000,- Kč na Soustředění mládeže horolez.odd. ve Slovinsku 
http://sokol.rajce.cz/

Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
16 000,- Kč na Služba Trojlístek sblížení tří generací
http://www.trojlistek.com/

Centrum pro kulturu a společnost, z.s., Dominikánská 348/9, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 22670629
5 000,- Kč na  Noc literatury Brno 2016
http://www.nocliteraturybrno.cz/2016/

MŠ Brno, Vídeňská 39, p.o., Vídeňská 253/39a, Brno-Štýřice, 639 00, IČ: 87626438
12 500,- Kč na  Oslava 50. výročí MŠ
http://www.brno-stred.cz/materska-skola-na-videnske-slavi-50-let-sve-existence

Klub moravských skladatelů, o. s., tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885  
5 000,- Kč na Brněnský varhanní festival 2016
http://varhany.nomi.cz/festival/

Tripitaka, o. s., Sekaninova 36, 128 00 Praha, IČ: 22840788 
15 000,- Kč na GHETTOFEST 2016
http://ghettofest.cz/

Zahrady Soutoku, třída Kpt. Jaroše 1938/23, 602 00 Brno, IČ: 01729977
12 500,- Kč na VERBENAFEST 
http://verbenabrno.cz/akce/

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
5 000,- Kč na Aktivity DDZ - Asaben
http://www.ddz.wz.cz/asaben.html

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221  
5 000,- Kč na Aktivity DDZ - FARA
http://www.sdruzenipetrov.cz/?page_id=330

JAZZFESTBRNO, o. s., Koláčkova 675/21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
15 000,- Kč na 15. roč. mezinárodního jazzového festivalu
http://www.jazzfestbrno.cz/

Český svaz bojovníků za svobodu z.s., tř. Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755
5 000,- Kč na financování činnosti svazu
http://www.zasvobodu.cz/

Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
10 000,- Kč na X. ročník keramické soutěže Brněnský hrnek
https://www.vesnaspolek.cz/cs/brnensky-hrnek-soutez-v-keramice-1

Sportovní Klub policie KOMETA BRNO z.s., Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164

10 000,- Kč na Ligu Brněnských škol ve vodním pólu
http://kometaplavani.cz/vodni-polo

SOLITON. CZ, o.s., Orlí 481/5, 602 00 Brno, IČ: 69652368
15 000,- Kč na Prezentaci a propagaci města Brna MČ Brno-střed
http://www.soliton.cz/

Centrum Mandala z.s., Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599

10 000,-Kč na Mandala dětem - vernisáž s výstavou
http://www.mandaladetem.cz/


ROK 2015

Slovácký krůžek v Brně, o. s., Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
10 000,- Kč na 65. Slovácký ples
www.folklornisdruzeni.cz/ples-brno

Unie Roska v ČR, regionální organizace Roska Brno město, z. p. s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
15 000,- Kč na rehabilitační pobyty pro osoby trpící roztroušenou sklerózou
www.roska-bm.cz/clanky/cinnost/rekondice-2015/

Unie neslyšících Brno, o. s., Palackého 144, 612 00 Brno, IČ:65761201
10 000,- Kč na zajištění volnočasových aktivit
www.unieneslysicichbrno.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
20 000,- Kč na asistenci pro děti a mladé lidi postižené autismem
www.apla-jm.cz/index.php

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
20 000,- Kč na akci Brněnský hrnek
www.vesnaspolek.cz/cs/brnensky-hrnek-soutez-v-keramice-1

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela - Mlýnská 25, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411
10 000,- Kč na nákup léků pro osoby bez přístřeší
www.armadaspasy.cz/brno

Brněnský svaz malé kopané, z. s., Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
10 000,- Kč na celoroční hráčskou činnost
www.malakopanabrno.cz

Diecézní charita Brno, chráněné bydlení sv. Michaela, církevní právnická osoba, tř. Kapitána Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
25 000,- Kč na výměnu podlahy v kuchyni
http://brno.charita.cz/

Základní škola Brno, Úvoz 55, p. o., Úvoz 55, 602 00 Brno, IČ: 48512699
10 000,- Kč na 5. ples ZŠ Úvoz a HC Kometa Úvoz o.s.
www.zsuvoz.cz/doku.php

Sdružení Nakročeno, z. s., Bratislavská 5a, 602 00 Brno, IČ: 02288451
10 000,- Kč na lekce dramatické výchovy v prostorách dětského domova
www.umsemumtam.cz/neziskovky/372

Občanské sdružení Brněnský dráček, z. s., U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
6 000,- Kč na akci Mateřinka 2015
www.msholubova.cz/news/festival-materinka/

Centrum Mandala, o. s.
, Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599
10 000,- Kč na vernisáž a výstavu Mandala dětem 
www.mandaladetem.cz

Český svaz bojovníků za svobodu, Městský výbor v Brně, o. s., Generála Píky 2, 613 00 Brno, IČ: 00442755
6 000,- Kč na činnost svazu
www.zasvobodu.cz

Flamingos Brno, o. s.
, Kampelíkova 14, 602 00 Brno, IČ: 22725032
5 000,- Kč na sportovní činnost florbalového oddílu
www.flamingos.banda.cz

Modrá beruška – komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického centra, z.s., Kozinova 18, 627 00 Brno, IČ: 01775332
20 000 Kč,- na konferenci rodičů a dětí s PAS a propagaci kampaně Česko svítí modře
www.modraberuska.cz

Sportovní klub policie Kometa Brno, z. s., Bauerova 321/1, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na ligu brněnských škol ve vodním pólu
www.kometabrno.cz

Soliton, o. s., Orlí 481/5, 602 00 Brno, IČ: 69652368
20 000,- Kč na podporu vzdělávání v enviromentálních, zemědělských a technických oborech
www.soliton.cz

Studio Aldente, o. s., Kainarova 81, 616 00 Brno, IČ: 22819380
5 000,- na akci Kdopak by se DS bál
www.divadloaldente.cz/inscenace/kdopak-by-se-ds-bal/

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o., nám. 28 října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
7 000,- na Olympijský den školy
www.osmec.cz/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-olympijskeho-dne-3/

PEOPLE IN SAFETY, s. r. o., Brumovice 248, 691 11 Brumovice, IČ: 02300052
9 196,- na projekt People in Safety
www.peopleinsafety.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Mečová 398/5, 602 00 Brno, IČ: 15545601
5 000,- Kč na kulturně společenský večer
http://svaztp.cz/

STEPFESTIVAL, o. s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ: 22718290
12 500,- Kč na mezinárodní stepařský festival
www.stepfestival.cz

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, p. o., tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ: 44993510
10 000,- Kč na Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
www.zusjk.cz/galerie/galakoncert-zus-j-kvapila-2015/

TRINNNO, z. s., Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČ: 03640019
7 000,- Kč na divadelní talk show s názvem Tell or Show
www.cz.filipteller.com/tvorba/tell-or-show

Institut Terezínské iniciativy, o. p. s., Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1, IČ: 25721542
10 000,- Kč na osvětovou akci Jom ha-šoa
www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/jom_ha_soa_2015.html

DOTYK II, o. p. s., Vysoké Popovice 253, 664 84, IČ: 29277817
12 758 Kč,- na poskytování terénní soc. služby a sociální rehabilitace pro duševně nemocné psychózami
www.dotyk2.cz

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
20 000,- Kč na výstavu České korunovační klenoty na dosah
www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Ceske-korunovacni-klenoty-na-dosah.aspx

Brněnský svaz malé kopané, z. s., Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
5 000,- Kč na 5. ročník turnaje ve vodním fotbálku
www.malakopanabrno.cz

Bohemia JazzFest o. p. s., Pařížská 203/19, 110 00 Praha, IČ: 27382354
5 000,- Kč na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015
www.bohemiajazzfest.cz

Sportovní akademie mládeže Brno, o. s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
10 000,- na podporu basketbalové ligy
www.sambsmbrno.cz

GYMNASIA CANTANT, o. s., Vídeňská 47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
20 000,- Kč na 21. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů - GYMNASIA CANTANT 2015
www.gymnasiacantant.cz

Folklorní sdružení JÁNOŠÍK, Štefánikova 122/53a, 602 00 Brno, IČ: 65761707
20 000,- Kč na sérii vystoupení F Scéna 2015
www.fosjanosik.cz/projekty/f-scena/

JAZZFESTBRNO, o. s., Koláčkova 675/21, 621 00 Brno, IČ: 27028194
20 000,- Kč na jazzové koncerty v rámci 14. ročníku mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2015
www.jazzfestbrno.cz/

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411
10 000,- Kč na vybavení zdravotnické ošetřovny Centra soc. služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25
www.armadaspasy.cz/brno/centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela

Domov Ludmila o. p. s., Táborská 684/190, 615 00 Brno–Židenice, IČ: 26657325
11 000,- Kč na pořízení elektronicky ovladatelného lůžka pro seniory
www.domovludmila.cz

FC ROMSTAR, o. s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
5 000,- Kč na podporu pravidelných tréninků, zápasů, účasti na turnajích a uspořádání vlastního turnaje
www.fcromstar.cz

Kolpingova rodina Brno I, Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
10 000,- Kč na údržba a vybavení tábořiště u Lísku
www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz/

Modrá linka, o. s., Lidická 1880/50, 602 00  Brno, IČ: 60557508
5 000,- na provoz linky důvěry
www.modralinka.cz/?page=ld

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ: 71239812
10 000,- Kč na uspořádání letního tábora
www.rommuz.cz/

„Na kopečku,“ z. s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 900,- Kč na aktivity pro děti z MŠ ,,Na kopečku u zvonečku“
www.mshorni.cz/index.html

Akademické pěvecké sdružení Moravan, z. s., Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407
20 000,- na koncert „Pocta českým tvůrcům“ 
www.moravan.funsite.cz

TJ Favorit Brno – Sálová cyklistika – krasojízda, Křížkovského 416/22, 603 67 Brno, IČ: 13694171
20 000,- Kč na nákup dětského krasojezdeckého kola
www.favoritbrno.cz/

Ženy50, o. s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
9 000,- Kč na koncert ke Dni matek
www.zeny50.cz/projekty.php?rok=1001

AMADEUS, nadační fond při Základní a umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XXII. ročník mezinárodní soutěže mladých klavíristů do 11 let - AMADEUS 2015
www.amadeusbrno.cz

Centrum naděje a pomoci o. s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
10 000,- Kč na poradnu pro ženy a dívky
www.cenap.cz/pzd-porad.php

Občanské sdružení pro vědy a umění v Brně, o.s., Majdalenky 13, 638 00 Brno, IČ: 64330516
10 000,- Kč na akci „Světlo v obrazech – výstava obrazů Alice Kaufman“ 
www.svetlovobrazech.tumblr.com

SK KONTAKT Brno, občanský spolek, Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645
10 000,- Kč na XX. ročník Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených
www.mcr-brno.weebly.com

,,Sportuj s námi“, o. s., Sv. Čecha 17, 680 01 Boskovice, IČ: 22821350
20 000,- Kč na akci „Sport Life Run“
www.sportliferun.sportujsnami.cz

Teen Challenge Internacional ČR, účelové zařízení církve, Cejl 18, 602 00 Brno, IČ: 68402686
12 500,- Kč na činnost dětského centra 
www.teenchallenge.cz/strediska/centra-pro-deti-a-mladez

T. J. Sokol Brno I – Symfonický orchestr Sokola Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
15 000,- Kč na koncert „Trojhvězdí vídeňských klasiků“
www.sokol.cz/sokol/index.php?action=zobrazakci&id=1427298501

Větrné mlýny s. r. o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
15 000,- Kč na akce „Poezie na dně“ a „Básnická bezbřehá antologie“
www.vetrnemlyny.cz/aktualne

Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 15529479
10 000,- Kč na aktivity pro seniory
www.vesnaspolek.cz

Hewer, z. s., Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha, IČ: 66000653
30 000,- Kč na osobní asistence pro občany MČ BS
www.osobniasistent.cz

Pionýr, z. s. - pionýrská skupina 14. TSP zeměpisná společnost "Po cestách vlasti", Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 64327272
10 000,- Kč na nákup tábornického vybavení
www.zeeska.cz

Ing. arch. Tomáš Růžička, OSVČ, Preslova 241/15, 602 00 Brno, IČ: 75538971
20 000,- na akci Paměť v ulicích
www.brno-stred.cz/volny-cas/pamet-v-ulicich-historicka-vystava-pod-sirym-nebem-v-centru

Klub moravských skladatelů, o. s., tř. Kpt. Jaroše 45, 602 00 Brno, IČ: 62160885
10 000,- Kč na 35. ročník Brněnského varhanního festivalu
www.varhany.nomi.cz/festival/

Mateřské centrum Loučka z. s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
10 000,- Kč na akci „STREET ART - TYRŠÁK“
www.vytvarnadilnaloucka.cz/mc

Mateřské centrum Loučka, z. s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
5 000,- Kč na akci „Divadlo na Loučce“
www.vytvarnadilnaloucka.cz/mc

Veselá divadelní společnost, o. p. s., Ondruškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
20 000 Kč,- na studentské inscenace
www.veseledivadlo.cz

RC auta pro děti, z. s., Ptašínského 310/7, 602 00 Brno, IČ: 03936937
10 000,- Kč na „Soutěže jako Brno“
www.rcautaprodeti.cz/soutez-jako-brno-informace-pro-skoly/

Mateřské centrum Kuřátka, spolek, Poštovská 1, 602 00, Brno, IČ: 68730161
9 000,- Kč na 14. ročník pěvecké soutěže „Lidový skřivánek“
www.kuratka.com/?page_id=952

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p. o., Kounicova 16, 602 00, Brno, IČ: 637980
5 000,- Kč na akci „Nemocnice zvířátek
www.brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-o-plysaky-se-deti-postaraly-v-nemocnici-zviratek-20150420.html

Mateřské centrum Kuřátka, spolek, Poštovská 1, 602 00, Brno, IČ: 68730161
9 000,- Kč na 14. ročník pěvecké soutěže „Lidový skřivánek“
www.kuratka.com/?page_id=952

Větrné mlýny, s.r.o, Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
15 000,- Kč na literární festival „Měsíc autorského čtení“
www.autorskecteni.cz

Filiánek, z.s., Antonínská 546/18, 602 00 Brno, IČ: 02996707
5 000,- Kč na akci Filiánek se představuje, aneb co se u nás děti naučily
www.filianek.cz/uploads/contents/8/87-filianek-vystoupeni-vstupenky-2015.pdf

Kuželkářský klub Moravské Slavie Brno, zapsaný spolek, Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48513903
5 000,- Kč na provoz klubu
www.moravskaslavia.unas.cz

Tripitaka, o. s., Sekaninova 36, 128 00 Praha, IČ: 22840788
5 000,- Kč na akci Ghettofest 2015
www.ghettofest.cz

Sokolská župa Jana Máchala, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
5 000,- Kč na výstavu fotografií Bez peří
www.sokolmachal.cz

Sokolská župa Jana Máchala, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 15546667
15 000,- Kč na akci Sokolské Brno 2015
www.sokolmachal.cz

TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 0557650
20 000,- Kč na celorepublikové a mezinárodní turnaje
www.gulls.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči, veřejná církevní právnická osoba, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
15 000,- Kč na KLAS - Klub aktivních seniorů
www.crsp.cz/seniori/31-klas-klub-aktivnich-senior

Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty, církevní organizace, Staňkova 47, 612 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na činnost rodinného koutku v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
www.brno.charita.cz/sluzby-utvaru-azylove-domy-a-denni-centrum/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-domov-sv-markety/

Na počátku, o.p.s., Soběšická 60, 614 00 Brno, IČ: 60554665
8 000,- na provoz poradny Na Počátku
www.napocatku.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., Kovářská 4, 190 00 Praha, IČ: 45768676
5 000,- Kč na čtyřdenní příměstský tábor pro děti-cizince a české děti
www.opu.cz

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
9 500,- Kč na aktivity Dětského domu Zábrdovice - Fara
www.sdruzenipetrov.cz

Petrov, spolek, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
9 000,- Kč na aktivity Dětského domu Zábrdovice - Asaben
www.sdruzenipetrov.cz

Pretium o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 22769463
9 000,- na provoz Miniklubu
www.pretium.webnode.cz

A KLUBY ČR, o.p.s., Hybešova 1, 602 00 Brno, IČ: 26221268
5 000,- Kč na akci Slavíci ve školní lavici
www.akluby.cz/Slavici.aspx

DFS Javorníček Brno, o.s., Pavlovská 27, 623 00 Brno, IČ: 64326616
10 000,- Kč na vystoupení Dětské folklorní tance
www.javornicek.cz

Spolek OROT Brno, Táborská 84, 615 00 Brno, IČ: 03298175
9 000,- Kč na projekt Dvakrát zachráněné dítě
www.orotbrno.cz/dvakrat-zachranene-dite-thomas-graumann/

Noční motýl, občanské sdružení, Teyschlova 10, 635 00 Brno, IČ: 22745131
20 000,- Kč na letní kino v prostorách nádvoří radnice městské části Brno–střed
www.kinobude.cz

Vodní záchranná služba ČČK, spolek, Thunovská 183/18, 118 00 Praha, IČ: 63835355
10 000,- Kč na Mistrovství Evropy ve vodním záchranném sportu
www.vzs.cz

YMCA Brno, spolek, Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
5 000,- Kč na oslavu 25 let spolku YMCA v ČR
www.ymca.cz/kontakty/kc/brno/

Vítězslav Musel, Kamenná 54a, 639 00 Brno
5 000,- Kč na ,,Štefanské Hody na Kamence“

Musica poetica, občanské sdružení, Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
4 000,- Kč na hudebně dramatické představení Händel v Itálii a Pygmalion

TJ. TÁBOR BRNO, z.s., Foustkova 3, 616 00 Brno, IČ: 15528324
5 000,- Kč na turnaje starších žáků a žaček, dorostenců a dorostenek

Českou kytarovou společnost, občanské sdružení, Renneská 25, 639 00, IČ: 27043321
5.000,- Kč "Mezinárodní kytarové soutěže GUITARTALENT" 15        

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
15 000,- Kč na provoz Diakonie ČCE – střediska v Brně

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 60557621
29 500,- Kč na primární prevence na Brně-střed

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, IČ: 27681866
10 000,- Kč na poskytování terénní odlehčovací služby

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, IČ: 27681866
10 000,- Kč na poskytování terénní osobní asistence

TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, spolek Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
10 000,- Kč na Sportovní soustředění talentované mládeže ve věku 8-18 let

Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ: 44991584
10 000,- Kč na Služba Trojlístek sblížení tří generací

Vodící pes, o.s., Bezručova 2, 679 04 Adamov, IČ: 26673568
10 000,- Kč na podzimní víkendový rekondiční pobyt pro nevidomé klienty spojený s procvičováním práce vodících psů  

TRIADA-Poradenské centrum, o.s., Orlí 20, 602 00 Brno, IČ: 26647486
10.000,- Kč na projekt "Vztahy dítěte po rozchodu rodičů"

Akademické pěvecké sdružení Moravan, spolek, Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407
slavnostní koncert sboru "APS Moravan a Láska opravdivá"

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, spolek, Petrov 9, 602 00 Brno, IČ: 48510432
propagační materiály slavnostního vánočního koncertu Jakuba Jana Ryby: Česká mše vánoční "Hej mistře"

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno, IČ: 00094871
projekt "Brno – návrat do historie města. Obnova inzertní plakátovací plochy z roku 1964"

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 00101494
8.000,- Kč na nákup knihovního fondu pro pobočku knihovny Jiřího Mahena "Na křižovatce"


ROK 2014

AMADEUS, nadační fond při Základní umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XXI. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
10 000,- Kč na  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM Pestrá klubovna

Občanské sdružení Brněnský dráček, U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
20 000,- Kč na akci „Mateřinka Brno 2014“

Sportovní klub policie KOMETA BRNO, o.s., Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na  podporu Ligy brněnských škol ve vodním pólu

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ:72414171
5 000,- Kč na výstavu Hvězdy stříbrného plátna

Základní škola Brno, Úvoz 55, p.o., Úvoz 55, 602 00 Brno, IČ: 48512699
10 000,- Kč na 4. ples ZŠ Úvoz a HC Kometa Úvoz o.s.

Sdružení studentů stomatologie ČR, o.s., Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 26518694
10 000,- Kč na International Dental Student Congress 2014

MODRÁ LINKA, o.s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno, IČ: 60557508
5 000,- Kč na služby linky důvěry

Asociace pomáhající lidem s autismem  APLA - JM o. s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na  podporu projektu „Osobní asistence pro děti a mládež s autismem“

Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411
10 000,- Kč na nákup  vybavení terénního pracovníka Armády spásy, Centra sociálních služeb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Brno

Centrum Mandala o.s., Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ: 22768599
5 000,- Kč na vernisáž s výstavou - Mandala dětem, konkrétně na položku z rozpočtu výtvarný materiál

Centrum naděje a pomoci, o.s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
5 000,- Kč na podporu poradny pro ženy a dívky

„Na kopečku“, o.s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 900,- Kč na aktivity pro děti z MŠ „Na kopečku u zvonečku“ v roce 2014

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 5,    602 00 Brno, IČ: 48515221
10 000,- Kč na  podporu Klubu Asaben – vzdělávání romských dětí předškolního věku

Roska Brno - město region.org. UNIE Roska v ČR, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
10 000,- Kč na  rekondičně – rehabilitační pobyt pro osoby trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 114, 612 00 Brno, IČ: 65761201
10 000,- Kč na  zajištění tlumočnických služeb

Vyšší odborná škola zdravotnickou Brno, p.o., Kounicova 16, 602 00 Brno, IČ: 637980
5 000,- Kč na akci pro mateřské školy a základní školy – Nemocnice zvířátek

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 00101494
40 000,- Kč na nákup knihovního fondu pro pobočku Jiřího Mahena „Na křižovatce“

Diecézní charita Brno, tř. kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ:44990260
15 000,- Kč na provoz chráněného bydlení sv. Michaela

SENIORPROJEKT s.r.o., Hybešova 65, 602 00 Brno, IČ:49436261
15 000,- Kč na podporu činnosti Domova se zvláštním režimem v Jevišovce

GYMNASIA CANTANT, o.s., Vídeňská 47, 639 00 Brno, IČ: 26639181
50 000,- Kč na XX. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů - GYMNASIA CANTANT 2014

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
5 000,- Kč na festival Youth for You(th) 2014

Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
10 000,- Kč na koncert ke dni matek

Sportovní klub Moravská Slavia – fotbal, o.s., Vojtova 12, P.O. BOX 43, 639 43 Brno, IČ: 48513555
10 000,- Kč na podporu celoroční účasti všech mužstev v soutěžích fotbalu, řízených FAČR

Český svaz bojovníků za svobodu Městský výbor, sdružení, Svatoplukova 2687/84, Židenice – kasárna, 615 00 Brno, IČ: 00442755  
5 000,- Kč na činnost svazu

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o., 28. října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
7 000,- Kč na sportovní akci Olympijský den

FC ROMSTAR, o.s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
5 000,- Kč na podporu 3 klubů malé kopané

STEPFESTIVAL o.s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ: 22718290
5 000,- Kč na mezinárodní stepařský festival Brno 2014

Domov Ludmila o.p.s., Táborská 684/190, 615 00 Židenice, IČ: 26657325
15 000,- Kč na podporu soukromí klientů v Domově sv. Ludmily

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, spolek, Velkopavlovická 1, 628 00 Brno, IČ: 15545598
15 000,- Kč na rekondiční pobyty pro zdravotně postižené osaměle žijící seniory

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ: 44993510
10 000,- Kč na Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila

Ing. Dominika Veselá, Úvoz 59B, 602 00 Brno
3 000,- Kč na akci závody kočárků s rodiči

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na XI. Brněnské Velikonoce na ledě 2014

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
3 000,- Kč na projekt – Cvičení pro nejmenší děti s rodiči

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
4 000,- Kč na projekt – Malí muzikanti

Mateřské centrum Loučka, o.s., Botanická 16, 602 00 Brno, IČ: 22749144
10 000,- Kč na projekt – Řemeslný příměstský tábor

SK KONTAKT BRNO, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 70883645  
10 000,- Kč na XIX. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených

AC Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48510009
10 000,- Kč na pořádání Jarních zahajovacích závodů žactva

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., Husova 219/17, 602 00 Brno, IČ: 60556188
20 000,- Kč na vydání almanachu k výročí školy

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE MCC - MORAVIA CAT CLUB, o.s., Renčova 1667/15, 621 00 Brno, IČ: 71737545
5 000,- Kč na VII. a VIII. Mezinárodní výstavu ušlechtilých koček v Brně

Muzeum romské kultury s.p.o., Bratislavská 67, 602 00 Brno, IČ: 71239812
10 000,- Kč na letní tábor pro děti docházející do Dětského muzejního klubu

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
15 000,- Kč na jazzové koncerty v MČ Brno – střed v rámci třináctého ročníku mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2014

Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
10 000,- Kč na podporu projektu basketbalová liga mládeže

Malá kopaná Brno-střed, o.s., Renneská třída 418/43, 639 00 Brno, IČ: 22716629
5 000,- Kč na podporu hráčů malé kopané

AC TRACK&FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ: 27010953
10 000,- Kč na 69. ročník projektu „BĚH LUŽÁNKAMI 2014“

Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
20 000,- Kč na podporu mládežnických družstev florbalového oddílu Gullivers Sokol Brno I

Bohemia JazzFest o.p.s., Pařížská 203/19, 110 00 Praha, IČ: 27382354
5 000,- Kč na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
10 000,- Kč na zabezpečení tréninkové a závodní činnosti jednotlivců a družstev ve sportovní gymnastice a v soutěžích TeamGym v průběhu roku 2014

Mgr. Vladimíra Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na deváté Příhraniční slavnosti v rámci slavnostního koncertu k osvobození Brna – Nebe plné hvězd“

Školní jídelna Brno, Horní 16, p.o., Horní 16, 639 00 Brno, IČ: 60555912
20 000,- Kč na Den otevřených dveří u příležitosti 20. výročí založení příspěvkové organizace

Metro Music s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ: 26244390
10 000,- Kč na mezinárodní hudební open-air festival ČARODĚJÁLES 2014

Partnerství, o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 26268817
10 000,- Kč na projekt Týden města

AGAPO, o.p.s., Zelný trh 1, 602 00 Brno, IČ: 29300550
10 000,- Kč na setkání s partnery z řad odborné veřejnosti

DFS Javorníček Brno, o.s., Pavlovská 27, 632 00 Brno, IČ: 64326616
10 000,- Kč na vánoční koledy – folklórní představení

Vladimír Buryan, Lipská 3, 616 00 Brno, IČ: 11471671
20 000,- Kč na taneční soutěž – VELKÁ CENA BRNA STŘED

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vvš, Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
5 000,- Kč na mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA X

PELL´S TEAM, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069
20 000,- Kč na závody horských kol PELL´S MTB KRITERIUM 2014

Globe production s.r.o., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha, IČ: 27364267
15 000,- Kč na projekt Brněnský sport v objektivu – 6. ročník

Kolpingova rodina Brno I., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
5 000,- Kč na podporu celoroční činnosti a tábory

Tripitaka, o.s., Sekaninova 32, 128 00 Praha, IČ: 22840788
5 000,- Kč na multižánrový festival Ghettofest 2014

Celé Česko čte dětem, o.p.s., Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava, IČ: 27767612
5 000,- Kč na projekt 4. Týden čtení dětem

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
10 000,- Kč na  akci - Tenisový den pro děti na Kraví Hoře

Veselá divadelní společnost, o.p.s., Ondrouškova 3, 635 00 Brno, IČ: 29285534
7 000,- Kč na studentské inscenace v roce 2014 a festival inscenací za rok 2014

Sportovní klub policie KOMETA BRNO – oddíl boxu, spolek, Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
10 000,- Kč na XIX. ročník mezinárodního turnaje družstev Záhorácký pohár

TTC Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513288
20 000,- Kč na další rozvoj stolního tenisu v Brně

Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
5 000,- Kč na akci – Noc literatury Brno

Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
5 000,- Kč na akci – Měsíc autorského čtení 2014

Občanské sdružení LOGO, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468
5 000,- Kč na Mezinárodní den porozumění koktavosti

Právní občanská poradna Dialog, o.s., Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ: 70265330
15 000,- Kč na podporu činnosti

Diecézní charita Brno – Služby Brno, Asistenční služba sv. Rafaela, Žižkova 3, 602 00 Brno, IČ: 44990260
9 000,- Kč na asistenční služby sv. Rafaela

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
10 000,- Kč na podporu projektu - Pečovatelská služba

Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513903
5 000,- Kč na zajištění provozu klubu

Základní školu Brno, nám. Míru 3, p.o., náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno, IČ: 48512648
18 200,- Kč na oslavy a vdání sborníku při příležitosti 85. výročí založení školy

„MU Game Studies, o.s.“, Lozíbky 1477/54, 614 00 Brno, IČ: 22713085
10 000,- Kč na podporu uspořádání konference nazvané „Central and East Europe Game Studies Conference“

Nadační fond Martina Foukala, Chládkova 2, 616 00 Brno, IČ: 29358655
10 000,- Kč na podporu uspořádání tenisového okruhu pro mládež

Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, z.s., Rybkova 31, 602 00 Brno,
IČ: 44992521
10 000,- Kč na podporu projektu Malá baseballová liga Brno-střed


ROK 2013

AMADEUS, nadační fond při Základní umělecké škole Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XX. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let –        AMADEUS 2013

Slovácký krúžek v Brně, o.s., Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
5 000,- Kč na 63. Slovácký ples

A SCHOOL, s.r.o., Obilní trh 2, 602 00 Brno, IČ: 26959348
10 000,- Kč na soutěž z anglického jazyka - A SCHOOL ENGLISH CUP

„Divadlo šansonu“, Dominikánská 342/15, 602 00 Brno, IČ: 26559706
15 000,- Kč na tvorbu nových webových stránek a odkup domény

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno, církevní právnická osoba, Žižkova 3,  602 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na Noční krizové centrum

KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér – Středisko Brno, o.s., Strahov blok 1 - Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6, IČ: 68402651
15 000,- Kč na projekt - Plavecká akademie bez bariér

EkoCentrum Brno, o.s., Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ: 44991029
5 000,- Kč na projekt - Jarní nabídka pro občany v MČ Brno- střed

AC TRACK&FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ: 27010953
15 000,- Kč na 68. ročník projektu „BĚH LUŽÁNKAMI 2013“

Občanské sdružení Brněnský dráček, U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
10 000,- Kč na „Mateřinku Brno 2013“

Sdružení studentů stomatologie České republiky, o.s., Děkanát LFUK v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 26518694
10 000,- Kč na International Dental Student Congress 2013

Brněnský svaz malé kopané, o.s., Moldavská 21, 625 00 Brno, IČ: 26642441
5 000,- Kč na 4. ročník turnaje ve vodním fotbálku

„Sportovní akademii mládeže Brno, o.s.“, Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
5 000,- Kč na podporu projektu basketbalové ligy mládeže

Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
7 000,- Kč na koncert ke dni matek

Globe production, s.r.o., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha, IČ: 27364267
20 000,- Kč na projekt Brněnský sport v objektivu 2013

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vvš, Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
10 000,- Kč na mezinárodní    hudební konferenci „MUSICA NOVA IX“

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474

10 000,- Kč na organizaci a pořádání závodů ve sportovní gymnastice a soutěži TeamGym 2013

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
10 000,- Kč na zabezpečení tréninkové a závodní činnosti jednotlivců a družstev ve sportovní gymnastice a soutěžích „TeamGym 2013“

Sportovní klub Moravská Slavia – fotbal, o.s., Vojtova 12, 639 43 Brno, IČ: 48513555
10 000,- Kč na mezinárodní    fotbalový turnaj Memoriál Josefa Němce v kategorii starších žáků

Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 664 04 Mokrá Horákov, IČ: 25525620
20 000,- Kč na mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 2013

„Na kopečku“, o.s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
10 000,- Kč na aktivity pro děti z MŠ „Na kopečku u zvonečku“ v roce 2013

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno, IČ: 00442755
5 000,- Kč na činnost svazu

TTC Moravskou Slavii Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513288
10 000,- Kč na rozvoj stolního tenisu v Brně

Slow Food Brno, o.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 22906304
5 000,- Kč na gastronomické slavnosti „Jídlo z blízka, Brno 2013“

Metro Music s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ: 26244390
20 000,- Kč na hudební open-air festival ČARODĚJÁLES 2013

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, p.o., Nám. 28. října 1902/22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
7 000,- Kč na olympijský den

Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR, Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
10 000,- Kč na rekondičně rehabilitační pobyt pro osoby trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
10 000,- Kč na aktivity Klubu Asaben – vzdělávání rómských dětí předškolního věku

Lotos Brno, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČ: 26642395
10 000,- Kč na Terapeutickou komunitu - Byty na půl cesty pro muže a ženy

Lotos Brno, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČ: 26642395
5 000,- Kč na Centrum služeb sociální prevence

Modrá linka, o.s., Lidická 1885/50, 602 00 Brno, IČ: 60557508
10 000,- Kč na provoz linky důvěry

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
15 000,- Kč na Jazzové koncerty v MČ BS – JAZZFESTBRNO 2013

Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty, církevní organizace, Staňkova 47, 612 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na rodinný koutek

Český klub nedoslýchavých HELP, poradenské   středisko Brno, o.s., Běhounská 22/24, 602 00 Brno, IČ: 49774883
5 000,- Kč na provoz poradenského centra

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM, o.s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na projekt Osobní asistence pro děti a mládež s autismem

Naboso, o.s., Nálepkova 30b, 637 00 Brno, IČ: 26566028
4 000,- Kč na projekt Expediční kamera

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na „desáté brněnské velikonoce na ledě“

MgA. Josef  Buchta, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098
10 000,- Kč na festival MORAVIA MUSIC FEST 2013

Centrum naděje a pomoci, o.s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
5 000,- Kč na činnost poradny pro ženy a dívky

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
3 000,- na koncert barokní hudby Stabat Mater

YMCU Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
5 000,- Kč na Festival YOUTH FOR YOU(TH)

Tripitaka, o.s., Sekaninova 24, 120 00 Praha, IČ: 22840788
5 000,- Kč na sociálně kulturní festival GHETTOFEST 2013

NO FEET o.s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ: 22718290
5 000,- Kč na Mezinárodní stepařský festival Brno 2013

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
15 000,- Kč na provoz střediska Diakonie ČCE – střediska v Brně

Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na osmé příhraniční slavnosti v rámci slavnostního koncertu k osvobození Brna – Nebe plné hvězd

Mateřské centrum Loučka, o.s., Husova 8, 602 00 Brno, IČ: 22749144
2 000,- Kč na provoz dětského klubu Palouček

„EKOVESNICE o.s.“, Londýnská 14/96, 460 01 Liberec, IČ: 22863273

5 000,- Kč na osvětový Ekofestival Oázy života

k světu, o.s., Koterovská 40, 326 00 Plzeň, IČ: 22609814
5 000,- Kč na meziměstský kulturní festival – „KONTEJNERY k světu“

Aeroklub Brno – Slatina, o.s., Karkulinova 872/29, 602 00 Brno, IČ: 15528626
5 000,- Kč na besedu doplněnou o výstavu o životě našich letců v řadách RAF

Tělocvičnou jednotu Sokol Brno I – oddíl florbalu, o.s., Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
10 000,- Kč na podporu mládežnických družstev florbalového oddílu Gullivers Sokol Brno I při účasti na celorepublikových a mezinárodních turnajích

rovAn PROMO STUDIO, s.r.o., Veselá 5, 602 00 Brno, IČ: 29298431
10 000,- Kč na akci „Brno v pohybu“

Bohemia JazzFest, o.p.s., Holečkova 419/21, 150 00 Praha, IČ: 27382354
5 000,- Kč na mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest

Vysokoškolský sportovní klub technika Brno, o.s., Rybkova 31, 602 00 Brno,
IČ: 44992521

10 000,- Kč na podporu projektu Malá baseballová liga Brno – střed

Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 639 00 Brno, IČ: 48513903
5 000,- Kč na zajištění provozu klubu

Kolpingova rodina Brno I., o.s., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
5 000,- Kč na položku z rozpočtu –    hudební nástroje

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 00101494
5 000,- Kč na nákup knihovního fondu

„Občanské sdružení LOGO“, Vsetínská 20, 602 00 Brno, IČ: 26607468
5 000,- Kč na mezinárodní konferenci při příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti

„CONCORDIA Bonum Brno“, o.s., Táborská 684/190, 615 00 Brno, IČ: 26657325
5 000,- Kč na podporu projektu Prevence a terapie proleženin

Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411
ve výši 10 000,- Kč na léky pro bezdomovce

Uniw neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 120, 612 00 Brno, IČ: 65761201
5 000,- Kč na volnočasové aktivity osob se     sluchovým postižením

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
10 000,- Kč na provoz Pestré klubovny

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Roháčova 15, 617 00 Brno, IČ:15545598
10 000,- Kč na rekondiční pobyty v měsíci červnu 2013 a září 2013

Gabriela, o.s., Kamenná 36, 639 00 Brno, IČ: 26604582
100 000,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro Hospic sv. Alžběty

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
10 000,- Kč na dětský den aneb tenis pro všechny generace

Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 27733998
10 000,- Kč na realizaci Multifunkčního poradenského centra pomoci pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku

Československá společnost mikrobiologická, Vídeňská 1083, 142 20 Praha, IČ: 00444723
20 000,- Kč na 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické

GLADIATOR PROMOTION, s.r.o., Malinovského nám. 211/5, 602 00 Brno, IČ: 27672247
20 000,- Kč na akci „KING OF THE RING“

OUTDOOR ACTIVE, spol. s r.o., Havláskova 247/6, 621 00 Brno, IČ: 27723178
20 000,- Kč na vybudování lezecké stěny Boulder systém v lanovém centru Jungle Park Pisárky

NADĚJI o.s., Ptašínského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
18 000,- Kč na pořízení elektricky polohovatelných lůžek do Domu Naděje Brno-Bohunice

NADĚJI o.s., Ptašínského 13, 602 00 Brno, IČ: 00570931
8 000,- Kč na pořízení zdravotnických pomůcek do Domu      Naděje Brno-Bohunice

Větrné mlýny s.r.o., Dominikánská 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194
20 000,- Kč na literární festival „Měsíc autorského čtení“

A Kluby ČR o.p.s., Krasová 45, 679 06 Krasová, IČ: 26221268
5 000,- Kč na akci Slavíci ve školní lavici

Armáda spásy v ČR o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411

10 000,- Kč na zajištění zimního provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší

Právní občanská poradna Dialog, o.s., Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ:70265330
6 000,- Kč na odborné sociální poradenství

Junák – svaz skatů a skautek ČR, středisko „Dvojka“ Brno, Slovinská 41, 612 00 Brno, IČ: 60555521
5 000,- Kč na provoz skautského střediska

AKK Brno, o.s., Botanická 1, 602 00 Brno, IČ: 44991959

5 000,- Kč na „Gran prix v karambolu“

Mgr. Vladimíra Koudelku, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
15 000,- Kč na slavnostní narozeninové setkání – „Věra Růžičková 85!“

Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407
10 000,- Kč na Slavnostní koncert –  Pocta českým tvůrcům

Mgr. Petra Lukase, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
20 000,- Kč na výstavu – Nekonečný příběh Jablonecké bižuterie

Roman Slavík, Provazníkova 4, 613 00 Brno, IČ: 01762206
3 000,- Kč na výstavu autorských fotografií „Divokou přírodou Islandu“

Orient Vision, o.s., Padělky 42, 642 00 Brno, IČ: 22863974
5 000,- Kč na mezinárodní festival tance „Thales of Sahara“

LOKOMOTION, spol. s r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha, IČ: 28316321
10 000,- Kč na Svatomartinské hody 2013

Teen Challenge International ČR, Na Bendovce 24, 181 00 Praha, IČ: 68402686
20 000,- Kč na Dětské centrum pro ohroženou skupinu dětí

Středisko Radost, o.s., Mrkosova 20, 615 00 Brno, IČ: 60552921
5 000,- Kč na projekt „Rok na Radosti“

AC Moravská Slavie Brno, sdružení, Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48510009
15 000,- Kč na pořádání Morenda mítinku – Memoriál Františka Nemetze

PELL´S TEAM, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069
20 000,- Kč na závod horských kol v centru Brna „PELL´S MTB KRITERIUM 2013“

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
3 000,- Kč na Tenis pro všechny generace – ukončení tenisové sezóny

Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno, IČ: 70846201
5 000,- Kč na mezinárodní soutěž Taekwondo

Diakonii ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
5 000,- Kč na Bienále pro Diakonii

FC ROMSTAR, o.s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024
ve výši 4 000,- Kč na sportovní potřeby

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
10 000,- Kč na úhradu provozních nákladů NZDM Pestré klubovny

Diecézní charita Brno – oblastní charita Brno, Asistenční službu sv. Rafaela, Gorkého 34, 602 00 Brno, IČ: 44990260
5 000,- Kč na vzdělávání 12-ti osobních asistentů

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
2 000,- Kč na Slavnostní koncert


ROK 2012

Sportovní klub policie KOMETA BRNO, o.s., Bauerova 5, 603 00 Brno, IČ: 41604164
5 000,- Kč na „Ligu brněnských škol ve vodním pólu“

EkoCentrum Brno, o.s., Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ: 44991029
5 000,- Kč na výtvarně-literární soutěž - „Moje veličenstvo kniha“

A SCHOOL s.r.o., Obilní trh 2, 602 00 Brno, IČ: 26959348
5 000,- Kč na –  soutěž z anglického jazyka pro žáky základních a středních škol „A SCHOOL ENGLISH CUP“

Slovácký krúžek v Brně, o.s., Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
7 000,- Kč na 62. Slovácký ples

AMADEUS, nadační fond, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
10 000,- Kč na  mozartovskou soutěž „AMADEUS 2012“

Občanské sdružení Brněnský dráček, U Pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
10 000,- Kč na oblastní celostátní nesoutěžní přehlídku tvořivosti dětí z mateřských škol „Mateřinka Brno 2012“

„Česká asociace studentů psychologie o.s.“, Vodární 6, 771 80 Olomouc, IČ:26530694
5 000,- Kč na „VIII. celostátní konferenci studentů psychologie“

AC TRACK & FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ:27010953
20 000,- Kč na Běh Lužánkami 2012

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
20 000,- Kč na JAZZFESTBRNO 2012

METRO MUSIC,s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ:26244390
20 000,- Kč na ČARODĚJÁLES 2012

NO FEET o.s., Vodova 2235/72, 612 00 Brno, IČ:22718290
10 000,- Kč na mezinárodní stepařský festival Brno 2012

Roska Brno – město region. org. UNIE Roska v ČR, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 64331016
10 000,- Kč na Rekondičně-rehabilitační pobyt pro osoby trpící roztroušenou sklerózou.

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319
3 000,- Kč na Festival youth for you(th)

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o., 28. října 22, 602 00 Brno, Č:48512702
6 000,- Kč na Olympijský den

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ:44993510
10 000,- Kč na Galakoncert hudebního oboru

Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
14 000,- Kč na koncert ke Dni matek

Asociace pomáhající lidem s autismem Apla-JM, o.s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na podporu asistenční služby pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra

Centrum naděje a pomoci, o.s., Vodní 13, 602 00 Brno, IČ: 60553626
5 000,- Kč na provoz poradny pro ženy a dívky

Český svaz chovatelů , o.s., Plotní 69, 602 00 Brno, IČ: 66599938
10 000,- Kč na „Olympiádu mladých chovatelů“

Globe production s.r.o., Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha, IČ:27364267
20 000,- Kč  na „Brněnský sport v objektivu 2012“

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ:48513474
15 000,-Kč na projekt „TeamGym 2012“

o.s. Lotos Brno, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČ: 26642395
5 000,- Kč na „Centrum služeb sociální prevence“

o.s. Lotos Brno, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČ: 26642395
10 000,- Kč na projekt „Terapeutická komunita Byty na půl cesty pro muže a ženy“

Modrá linka, o.s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno, IČ: 60557508
10 000,- Kč na podporu činnosti

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
10 000,- Kč na „Klub Asaben“

Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s., Roháčova 15, 617 00 Brno, IČ: 15545598
10 000,- Kč na „rekondiční pobyty“

Mažoretky LILI, o.s., Hybešova 17, 603 00 Brno, IČ: 22862901
20 000,- Kč na sportovní nářadí

Věsněnka, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 27733998
15 000,- Kč na podporu činnosti

Sportovní klub Moravská Slavia Brno-fotbal, o.s., Vojtova 12. P.O. BOX 43, 639 43 Brno, IČ: 48513555
20 000,- Kč na podporu činnosti  

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vvš, Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
10 000,- Kč na „Studio soudobé hudby“

„Na kopečku“, o.s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
19 000,- Kč na aktivity pro děti z MŠ „Na kopečku u zvonečku“ v roce 2012

Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
3 000,- Kč na „Ligu kadetů U17“  

Stadion, o.s., Vaculíkova 531/8, 638 00 Brno, IČ: 22855696
10 000,- Kč na „Provoz multikulturního centra Stadec“

Sdružení studentů stomatologie České republiky, o.s., Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 26518694
20 000,- Kč na „International Dental Student Congress 2012“

Občanské sdružení LOGO, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468
10 000,- Kč na „Benefiční koncert“

Tripitaka, o.s., Sekaninova 711/24, Praha 2, IČ: 22840788
5 000,- Kč na „Ghettofest“

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 602 00 Brno, IČ: 72414171
20 000,- Kč na dlouhodobý výstavní projekt „Moravská vesnička“ a  „Betlém“

Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
20 000,- Kč na provoz Diakonie ČCE – střediska v Brně

Mgr. Vladimír Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na „Deváté brněnské velikonoce na ledě“

Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, o.s., Horákova 7, 616 00 Brno, IČ: 44012381
5 000,- Kč na „Mistrovství republiky ČR zrakově postižených kuželkářů“

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Legerova 1854/22, 12049 Praha, IČ: 00442755
5 000,- Kč na činnost svazu

Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno, IČ: 00637980
5 000,- Kč na projekt „Nemocnice zvířátek pro děti a jejich plyšové kamarády“

Mgr. Vladimír Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na „Slavnostní koncert k osvobození Brna“

Mateřské centrum Kuřátka, o.s., Poštovská 1, 602 00 Brno, IČ: 68730161
20 000,- Kč na soutěž „Lidový skřivánek“

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
15 000,- Kč na projekt „Pestrá klubovna“

Kolpingova rodina Brno I., o.s., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
10 000,- Kč na celoroční činnost

Celé Česko čte dětem, o.p.s., Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava, IČ: 27767612

10 000,- Kč na slavnostní inauguraci 2. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR

Mateřské centrum Kuřátka,o.s., Poštovská 1, 602 00 Brno, IČ: 68730161

5 000,- Kč na projekt „Barevnější svět“

Kuželkářský klub Moravská Slavia Brno, o.s., Vojtova 12, 369 00 Brno, IČ: 48513903

15 000,- Kč na zajištění provozu klubu

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
10 000,- Kč na projekt „150 let Sokola Brno I“

PELL´S TEAM
, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069
20 000,- Kč na závod „PELL´S MTB KRITERIUM 2012“

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397

15 000,- Kč na „Tenisový den pro rodinu“

Sdružení Podané ruce, o.s.
, Francouzská 36, 602 00 Brno, IČ: 60557621
5 000,- Kč na materiální náklady

LUŽÁNKY – středisko volného času,
Brno, p.o., Lidická 50, 658 12 Brno, IČ:00401803
10 000,- Kč na mezinárodní den žonglování

Tělocvičná jednota Sokol Brno I
, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
13 000,- Kč na podporu herní a tréninkové činnosti oddílu florbalu – Gullivers Sokol Brno I

Nadační fond Emil, Antonína Procházky 8, 623 00
Brno, IČ: 28356098
20 000,- Kč na Evropské hry handicapované mládeže

Zeměpisná společnost Morava
, o.s., Pekárenská 988/4A, 602 00 Brno, IČ: 00489301
5 000,- Kč na podporu činnosti klubovny Paluba

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, o.s. Petrov 5, 602 00 Brno, IČ: 48515221

9 000,- Kč na odpolední doučování v DDZ

„GO klub Brno“, o.s., Uzbecká 554/2, 625 00 Brno, IČ: 65353374

5 000,- Kč na Brněnský pohár v deskové hře go

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319

4 000,- Kč na YMCA World Challenge v Brně

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno
, IČ: 27008550
2 000,- Kč na projekt „Händel v Itálii“

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s.,  Petrov 9, 602 00 Brno
, IČ: 48510432
19 900,- Kč na vánoční koncert Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Mendlovo náměstí 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407

5 000,- Kč na Slavnostní výroční koncert

Babybox pro odložené děti – STATIM, o.s., Hájek, Pod Oborou 88, 104 00 Praha
, IČ: 27006891
5 000,- Kč na zřízení nového Babyboxu na Nemocnici Milosrdných bratří v Brně

MgA. Josef Buchta, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098

15 000,- Kč na festival „Moravia Music Fest 2012“ROK 2011

Rudolf Švaříček, fyzická osoba, Traubova 1915/3a, 602 00 Brno, IČ: 45495904
10 000,- Kč na výstavu Šangri-la v Brně

A SCHOOL, s.r.o., Obilní trh 2, 602 00 Brno, IČ: 26959348
10 000,- Kč na soutěž Basicligua

AMADEUS, nadační fond při Základní umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
15 000,- Kč na XVIII. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let - AMADEUS 2011

Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 272/5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
4 500,- Kč na podporu Klubu Asaben (položku z rozpočtu - hračky)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Roháčova 15, 617 00 Brno, IČ: 15545598
10 000,- Kč na rekondiční pobyty

Modrá linka, o.s., Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 60557508
10 000,- Kč na Projekt Modrá linka

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., Fügnerova 30, 613 00 Brno, IČ: 26589907
10 000,- Kč na podporu asistenční služby pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra

ROSKA Brno-město, o.s., Jateční 13, 628 00 Brno, IČ:64331016
10 000,- Kč na Rekondičně-rehabilitační pobyt

PERSEFONA, o.s., Jiráskova 8, 602 00 Brno, IČ:27058905
10 000,- Kč na Europský den sousedů

Občanské sdružení Brněnský dráček, U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
20 000,- Kč na „Brněnskou mateřinku"

ZŠ a MŠ Brno, p.o., Husova 17, 602 00 Brno, IČ: 60556188
15 000,- Kč na vydání publikace „Brno - cesta za poznáním města"

Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 664 04 Mokrá - Horákov, IČ: 25525620
10 000,- Kč na mezinárodní filmový festival „Cinema Mundi"

AC TRACK & FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ: 27010953
10 000,- Kč na „Běh Lužánkami "

EkoCentrum Brno, o.s. Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ: 44991029
5 000,- Kč na soutěž „Moje veličenstvo kniha"

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
20 000,- Kč na „JAZZFESTBRNO 2011"

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
10 000,- Kč na „TeamGym 2011"

Martina Grulová, osvč, Vodova 72, 612 00 Brno, IČ: 74591266
10 000,- Kč na „Mezinárodní stepařský festival Brno

SK HOBIT Brno, sdružení, Bzenecká 23, 628 00 Brno, IČ: 62159950
10 000,- Kč na základní kolo evropského poháru v basketbalu vozíčkářů

Základní škola a mateřská škola Brno, p.o., 28. října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
4 000,- Kč na „Olympijský den"

Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 27733998
5 000,- Kč na „Rekvalifikační kurz"

ZŠ a MŠ Brno, p.o., Křídlovická 30b, 603 00 Brno, IČ: 48512630
10 000,- Kč na Projekt „Silní bez násilí"

MgA. Josef  Buchta, osvč, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098
15 000,- Kč na „Čarodějáles"

Mgr. Vladimír  Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na „Osmé brněnské velikonoce na ledě"

Mgr. Vladimír  Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451       
20 000,- Kč na „Šesté příhraniční slavnosti"

„Na kopečku", o.s., Horní 17, 639 00 Brno, IČ: 26579375
10 000,- Kč na „Aktivity pro děti z MŠ"

TJ Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
8 000,- Kč, na položku z rozpočtu - míčky, sportovní vybavení pro děti

VSK Technika Brno, o.s., Veveří 96, 602 00 Brno, IČ: 44992521
20 000,- Kč na podporu činnosti Malé baseballové ligy Brno - střed

Český svaz bojovníků za svobodu Městský výbor Brno, sdružení, Svatoplukova 84, 615 00 Brno,  IČ: 780010980
5 000,- Kč na činnost svazu

SK Moravská Slavia Brno-fotbal, o.s., Vojtova 12, P.O. Box 43, 639 43 Brno, IČ: 48513555
20 000,- Kč na položku z rozpočtu - poháry, medaile, diplomy

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 643264471
10 000,- Kč na projekt „Pestrá klubovna"

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „A JE TO" Brno, o.s., Trýbova 1a, 602 00 Brno, IČ: 62157388
10 000,- Kč na projekt „Kdo si zpívá, nezlobí"

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
5 000,- Kč na koncert barokní hudby Stabat Mater

Přátelé Fora pro česko rakouský dialog, o.s., Slovákova 6, 602 00 Brno, IČ: 26614413
10 000,- Kč na projekt „Společná minulost“

Moravskoslezský kruh, o.s., Trávníky 12, 613 00 Brno, IČ: 26618761

5 000,- Kč na vydání sborníku Být novinářem v Brně

Mateřské centrum Kuřátka, o.s., Poštovská 1, 602 00 Brno, IČ: 68730161

10 000,- Kč na „Lidového skřivánka“

Mateřské centrum Kuřátka, o.s., Poštovská 1, 602 00 Brno, IČ: 68730161

10 000,- Kč na „Barevnější svět“

TJ LOKOMOTIVA - INGSTAV, o.s., Horákova 7, 616 00 Brno, IČ: 44012381

3 000,- Kč na pronájem kuželny

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319

5 000,- Kč na projekt „YMCA pro Světlušku 2011“

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ: 26529319

5 000,- Kč na projekt „Špilas 2011“

Moravskoslezský kruh, o.s., Trávníky 12, 613 00 Brno, IČ: 26618761
5 000,- Kč na vydání sborníku Být novinářem v Brně

TJ LOKOMOTIVA - INGSTAV, o.s., Horákova 7, 616 00 Brno, IČ: 44012381
3 000,- Kč na položku z rozpočtu – pronájem kuželny

Nadační fond Emil, n.f., Antonína Procházky 8, 623 00 Brno, IČ: 28356098
5 000,- Kč na Evropské hry handicapované mládeže

CONCORDIA Bonum Brno, o.s., Táborská 684/190, 615 00 Brno, IČ: 26657325
10 000,- Kč na nákup sprchovacích křesel

Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, IČ: 44992742
5 000,- Kč na projekt „Ekofilm pro školy“

Společnost Gaspard, o.s., Kouřimská 12, 280 00 Kolín, IČ: 69347271
5 000,- Kč na projekt „Letní Letná na cestách“

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
6 385,- Kč na tenisový den pro děti

TJ Sokol Brno, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650
5 000,- Kč na podporu florbalového oddílu

Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s.,Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno,           IČ: 70846201
15 000,- Kč na mezinárodní soutěž v Taekwondo

Klub přátel umění v České republice, o.s., Musilova 2a, 614 00 Brno, IČ: 48512834
5 500,- Kč na akci Mikuláš

FbC ZŠ Horní, o.s., Horní 16, 639 00 Brno, IČ: 26517264
5 000,- Kč na podporu celoroční činnosti florbalového oddílu

Junáka – svaz skautů a skautek ČR, středisko „DVOJKA“ Brno, o.s., Slovinská 41, 612 00 Brno, IČ: 60555521
3 500,- Kč na provozní náklady skautské klubovny

Kolpingova rodina Brno I., o.s., Metodějova 2a, 612 00 Brno, IČ: 71228969
10 000,- Kč na údržbu a vybavení celoroční základny u Lísku

Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50, příspěvková organizace, 658 12 Brno, IČ: 00401803
15 000,- Kč na rodinný festival „V PARKU“

Ratolest Brno, o.s., Špitálka 16, 602 00 Brno, IČ: 65348893
7 000,- Kč na Konferenci dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách

Open family, o.p.s., Mezírka 1, 602 00 Brno, IČ: 27734200
9 000,- Kč na „Plavecko-běžecký pohár“

SOVA KOCIÁNKA, o.s., Kociánka 2, 612 47 Brno, IČ: 22822518
3 000,- Kč na IV. ligové kolo ragby vozíčkářů

o.s. Lotos Brno, Dvořákova 588/13, 602 00 Brno, IČ: 26642395
5 000,- Kč na „Den otevřených dveří“

Diecézní charita Brno, evidovaná právnická osoba, třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na tisk propagačních materiálů

Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ:
10 000,- Kč na „Moje 20. století“

Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno, IČ: 27733998
10 000,- Kč na rekvalifikační kurz

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
2 000,- Kč na Händel v Itálii

Mgr. Kamila Hurníková Zachrlová, Kamenná čtvrť 597/19, 639 00 Štýřice , IČ: 75279631
7 000,- Hody v Kamence

SOLITON.CZ, o.s., Orlí 5, 602 00 Brno, IČ: 69652368
5 000,- Kč na pomůcky pro mimoškolní EVVO

Metro Music, s.r.o., Poštovská 6, 602 00 Brno, IČ: 26244390
10 000,- Kč na Metro Music Club

Archaia Brno, o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno, IČ: 26268469
10 000,- Kč na Internetovou encyklopedii dějin Brna

Diakonie ČCE - středisko v Brně, evidovaná právnická osoba ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., církevní zákon, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752
20 000,- Kč na provoz střediska

"Občanské sdružení Logo", Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ:26607468
15 000,- Kč na Mezinárodní den porozumění koktavosti

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397
15 000,- Kč na „Rodinný tenisový den“

Mgr. Vladimír Koudelka, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
10 000,- Kč na „soubor aktivit k 50-tému založení - SYNKOPY 61“

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
5 000,- Kč na „Pestrou klubovnu“

Ženy50, o.s., Výstavní 26, 603 00 Brno, IČ: 27048047
3 000,- Kč na „propagační a výukové materiály o.s.“

Michael Svoboda, fyzická osoba,  Kubánská 3, 616 00 Brno, IČ: 67512011
5 000,- Kč na 8. ročník plaveckých závodů „O pohár svrateckého údolí“

TENISOVÝ KLUB MALY´S OPEN, o.s., Kratochvilka 146, 664 91 Ivančice, IČ: 26649799
20 000,- Kč na tenisovou a badbintonovou školičku

Naboso, o.s., Nálepkova 30b, 637 00 Brno, IČ: 26566028
5 000,- Kč na „Projekt festival zimních sportů“

Sportovní akademie mládeže Brno, o.s., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČ: 27045978
10 000,- Kč na Ligu kadetů U17

Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Zelná 15e, 619 00 Brno, IČ: 65349407
15 000,- Kč na výroční koncert

TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 612 00 Brno, IČ: 26223210
10 000,- Kč na provoz organizace

Diecézní charitu Brno, evidovaná právnická osoba, třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč na tisk propagačních materiálů

Armáda spásy v ČR, o.s., Petržílkova 2565/23, 180 00 Praha 5, IČ: 40613411
10 000,- Kč na zajištění zimního provozu nočního krizového centra pro osoby bez přístřeší, Brno, Mlýnská 25

Teen Challenge International ČR, účelové zařízení církve, Na Bendovce 24, 181 00 Praha, IČ: 68402686
10 000,- Kč na úhradu nájemného za měsíce 11/2011 a 12/2011 v Dětském centru Teen Challenge, Brno, Cejl 8

JAZZ SIDE, o.s. Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 27053172
17 000,- Kč na „Moravia music fest“


ROK 2010


AMADEUS, nadační fond při Základní umělecké škole Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166

20 000,- Kč na XVII. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně, církevní právnická osoba, Jakubská 11, 602 00 Brno, IČ: 64326314
10 000,- Kč na IX. reprezentační Jakubský ples

Slovácký krúžek v Brně, o.s., Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
10 000,- Kč na Slovácký ples v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, vsš., Beethovenova 2, 662 15 Brno, IČ: 62156462
15 500,- Kč na Projekt Porgy a Bess

Flamingos Brno, o.s., Kampelíkova 14, 602 00 Brno, IČ: 22725032
9 000,- Kč na Florbalovou ligu

JAZZFESTBRNO, o.s., Třída Generála Píky 9, 613 00 Brno, IČ: 27028194
20 000,- Kč na JAZZFESTBRNO 2010

AC TRACK&FIELD BRNO, o.s., Filipova 19, 635 00 Brno, IČ: 27010953
10 000,- Kč na 65. ročník - Běh Lužánkami

MUSICA SACRA - jednotka na zvelebení církevní hudby na Moravě, o.s., Grohova 14, 602 00 Brno, IČ: 44994117
10 000,- Kč na Setkání 2010 - XX. nesoutěžní ekumenická přehlídka chrámových sborů dětí a mládeže

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
20 000,- Kč na TeamGym 2010

Modrá linka, o.s., Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 60557508
20 000,- Kč  na Projekt Modrá linka

Společnost Renata, o.s., Herčíkova 4, 612 00 Brno,  IČ: 67028471
10 000,- Kč na Oslavy 65. výročí osvobození Brna

Základní škola a mateřská škola Brno, přísp. org., 28.října 22, 602 00 Brno, IČ: 48512702
4 000,- Kč, na Olympijský den

Skating Club Brno, o.s., Bratří Čapků 12, 602 00 Brno,  IČ: 65353668
20 000,- Kč na ubytování

Asociace interpretačních žesťových nástrojů Brno, o.s., tř. kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno,  IČ: 68081448
10 000,- Kč, na Koncert laureátů -  na materiál a služby

Mgr. KoudelkaVladimír, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na slavnostní koncert k 65. výročí osvobození Brna.

Mgr. KoudelkaVladimír, osvč, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
20 000,- Kč na Sedmé brněnské velikonoce na ledě

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Roháčova 15, Brno, IČ: 15545598
10 000,- Kč na rekondiční pobyty

MgA. Josef Buchta/BUJO ART PRODUCTION, osvč, Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 75690098
15 000,- Kč na hudební festival ČARODĚJÁLES

Mgr. Ing. Jan Lhotský, osvč, Studená 26, 638 00 Brno, IČ: 76624757
5 000,- Kč na pronájem panelů

Organizace nevidomých - středisko Brno, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno,  IČ: 26615932
15 000,- Kč na zakoupení nábytkového vybavení

Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471
20 000,- Kč na Pestrou klubovnu

Kolpingova rodina Brno I., Metodějova 2a, 602 00 Brno, IČ: 71228969
15 000,- Kč na Projekt TÁBORY A VÝLETY

TJ LOKOMOTIVA - INGSTAV, o.s., Horákova 7,  616 00 Brno, IČ: 44012381
9 000,- Kč, na provozní náklady I. a II. ligy zrakově postižených kuželkářů

Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171
10 000,- Kč na výstavu kostýmů, rekvizit a kulis

Vysokoškolské katolické hnutí Brno, o.s., Kozí 8, 602 00 Brno, IČ: 60556650
10 000,- Kč na sportovní den

Sokolská župa Jana Máchala, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ15546667
10 000,- Kč na SokolGym 2010

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ:26529319
5 000,- Kč na projekt YMCA pro Světlušku

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ:26529319
5 000,- Kč na projekt Špilas 2010

YMCA Brno, o.s., Kounicova 3, 602 00 Brno, IČ:26529319
5 000,- Kč na projekt Tensing v centru

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Petrov 9, 602 00 Brno, IČ:48510432
19 500,- Kč na Slavnostní koncert

Diakonie ČCE - středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ:48515752
20 000,- Kč na provoz střediska

TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ:22828397
20 000,- Kč na tenisový den pro děti

Nadační fond CHARITY POINT, Údolní 27, 602 00 Brno, IČO: 28271963
20 000,- Kč na úpravu parku Koliště

8D, o.s., Rybkova 23, 602 00 Brno, IČ: 27047156

10 000,- Kč na projekt „Lavečky pro všecky"

BoneTeT, o.s., Vachova 6, 602 00 Brno, IČ: 22873554
10 000,- Kč na projekt „BoneTeT session"

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ŘEHOŘE MENDLA", Brno, Křížkovského 23, 603 00 Brno, IČ: 62157400
10 000,- Kč na „Letní stanové tábory 2010"

Teen Challenge International ČR, Dětké centrum Brno, účelové zařízení církve, Na Bendovce 24, Praha 181 00 , IČ: 68402686
20 000,- Kč na dětské centrum

Klub přátel umění v České republice, o.s., Musilova 2a, 614 00 Brno , IČ: 48512834
5 000,- Kč na výtvarnou soutěž

Středisko Radost, o.s., Mrkosova 20, 615 00 Brno,  IČ: 60552921
10 000,- Kč na projekt „Rok na Radosti"

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno EFFETA denní stacionář, účelové zařízení církve, Holzova 7, 628 00 Brno, IČ: 44990260
10 000,- Kč  na regionální konferenci

KONTAKT bB, o.s., Srbská 53, 612 00 Brno,  IČ: 68402651
15 000,- Kč na závod III. Brněnský DRAK

Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Bohuslava Martinů 26, 602 00 Brno, IČ: 70846201
10 000,- Kč na mezinárodní soutěž v Taekwondo

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, 635 00 Brno, IČ: 25348221
10 000,- Kč na vybavení třídy MŠ

Spondea při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno,  IČ: 25346342
15 000,- Kč na projekt „Okamžitá podpora a pomoc dětem v ohrožení"

Klub přátel a rodičů ZUŠ Jaroslava Kvapila, sdružení, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno, IČ: 48511820
5 000,- Kč na klavírní soutěž

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Petrov 9, 602 00 Brno, IČ: 48510432
10 000,- Kč na vánoční koncert

Sdružení Skleněná louka, o.s., Kounicova 23, 602 00 Brno, IČ: 44995954
10 000,- Kč na podporu instituce Skleněná louka

Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, o.s., Vídeňská 9, 639 00 Brno, IČ: 48513474
10 000,- Kč na TeamGym 2010

Mgr. Kamila Hurníková Zachrlová, fyzická osoba, Kamenná Čtvrť 19, 639 00 Brno, IČ: 75279631
5 000,- Kč na „Hody v Kamence"

Malé divadlo kjógenu, o.s., Prokešova 46, 643 00 Brno, IČ: 26996154
5 000,- Kč na projekt „Kvítky svatého Františka"

Slezská diakonie, sekce Brno, církevní právnická osoba, Kamenná 21, 639 00 Brno, IČ: 65468562
6 000,- Kč na projekt „5 let v terénu"

JAZZ SIDE, o.s., Úvoz 510/7, 602 00 Brno, IČ: 27053172
20 000,- Kč na 3. ročník hudebního festivalu MORAVIA MUSIC FEST

Občanské sdružení LOGO, Vsetínská 20, 639 00 Brno, IČ: 26607468
4 000,- Kč na „Mezinárodní den porozumění koktavosti"

FOIBOS BOHEMIA, o.p.s., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha, IČ: 27404781
5 000,- Kč, na „Dny architektonického dědictví městské části Brno-střed" 

Mgr Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451
18 000,- Kč na Festival pohodových filmů

Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550
5 000,- Kč, na koncert barokní hudby a poezie Ukrajinské baroko

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 Tříkrálový průvod (Akce třetích stran)
5. 01. 2017, 16:00 - 5. 01. 2017, 18:00
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31